Jaarverslag 2015 gepubliceerd

Publicatiedatum: 29-06-2016

Afgelopen jaar kregen we veel landelijke belangstelling vanuit het kabinet. Zo is Minister Blok en de voorzitter van de parlementaire enquête commissie op bezoek geweest in Venlo-Noord. Tijdens dit bezoek hebben zij ervaren dat het mee organiseren van leefbaarheid in wijken voor Woonwenz van grote toegevoegde waarde is. We zullen ons ook de komende jaren sterk maken voor leefbare wijken.


Maar 2015 stond ook in het teken van:

  • Het fusietraject met Woonservice Urbanus. De voorgenomen fusie heeft Woonwenz gevierd met haar huurders. Eind 2015 zijn de medewerkers van Woonservice Urbanus en Woonwenz de wijk in getrokken om de huurders huis-aan-huis te bezoeken om zo een persoonlijk geschenkje te overhandigen.
  • De Aedes-benchmark over 2014-2015, waaraan 88% van alle corporaties deelnamen. Hierin scoorden we een AB-positie. De A score behaalden we op de bouwsteen Kwaliteit en de B-score op de bouwsteen Bedrijfsvoering. Onze huurders gaven ons gemiddeld een 7,6 voor de kwaliteit van onze dienstverlening.
  • Ons blijven inzetten om de servicekosten en bewustwording van energieverbruik bij onze huurders te reduceren. Ook blijft het verduurzamen van onze woningvoorraad een belangrijk aandachtspunt. De komende jaren zullen we hiervoor 25 miljoen investeren om een gemiddeld energielabel B te verwezenlijken.
  • De realisatie van 6 levensloopbestendige woningen en 4 gezinswoningen in Venlo-Noord fase 2.
  • Het afronden van het renovatieproject De Ruit in Venlo-Oost, waarbij 117 woningen zijn gerenoveerd. Door het aanbrengen van energiebesparende maatregelen heeft ervoor gezorgd dat de woningen van D- en E-labels naar een zuinige A- en B-labels zijn gegaan. Dit kan onze huurders een besparing op hun energierekening van zo’n 20 tot 40% opleveren
  • Start met de realisatie van 19 huurwoningen in de Blok Bergstraat. Woonwenz realiseert in Blok ’t Schriksel 9 ruime eengezinswoningen en 10 atelierwoningen van 4 bouwlagen. De atelierwoningen hebben een speciale ruimte op de begane grond, waar een kantoor, galerie of kleine winkel van gemaakt kan worden. Hierdoor is combineren van wonen en werken mogelijk.
  • In 2015 heeft Woonwenz zich laten visiteren. De gemiddelde eindbeoordeling bedroeg een 7,0.
  • Het opstellen van het ondernemingsplan 2016-2019. Belangrijk uitgangspunt is de participatie van de medewerkers bij de totstandkoming van het ondernemingsplan.

 
In 2015 hebben wij ons onverminderd ingezet om onze bedrijfslasten te beperken zonder onze kwaliteit in dienstverlening te verliezen. Dit blijft een continu aandachtspunt ook voor de komende jaren. Verder werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van ons woningbezit en het matigen van de woonlasten voor onze huurder. Het uitgangspunt is dan ook dat onze doelgroep te allen tijde betaalbaar moet kunnen wonen in een kwalitatief goede woning en woonomgeving.

Betaalbare kwaliteit, betrokkenheid in de wijk, maatschappelijke legitimatie en een financieel gezonde en duurzame organisatie blijven voor de komende jaren onze kostbaarheden. Deze kostbaarheden zijn verankerd in ons ondernemingsplan 2016-2019.


Lees hier ons jaarverslag

Deel deze pagina