Jaarverslag 2017: Duurzaamheid, nieuwbouw en leefbaarheid speerpunten

Publicatiedatum: 03-07-2018

Ons jaarverslag over 2017 is gereed en te downloaden op onze website. 2017 was voor ons een mooi en druk jaar. Een jaar waarin we fors hebben geïnvesteerd in duurzaamheid, maar ook in nieuwbouw-, renovatie- en leefbaarheidsprojecten in onze wijken.

Ons jaarverslag over 2017 leest u hier.

Duurzaamheid
Het verduurzamen van onze voorraad en het daarmee verlagen van de woonlasten van onze huurders is één van onze huidige én toekomstige prioriteiten. Onze doelstelling om in 2021 een gemiddeld energielabel B voor onze woningen te hebben ligt binnen handbereik.. Omdat we deze investeringen zonder huurverhoging voor de zittende huurders uitvoeren, profiteren bewoners maximaal van meer comfort én lagere woonlasten. Om deze lasten nog verder te verlagen hebben we in 2017 ook geïnvesteerd in voorlichting over energiezuinig woongedrag.

Nieuwbouw
Naast verduurzaming hebben we in 2017 ook extra ingezet op het vernieuwen van de voorraad. We ontwikkelden plannen voor ruim 200 nieuwe huurwoningen. Inmiddels zijn daar alweer nieuwe bouwplannen bijgekomen. We zorgen er daarmee voor dat onze woningvoorraad bij de tijd blijft en dragen in grote mate bij aan de stadsvernieuwing in Venlo. Bestaande locaties en lege plekken krijgen door middel van zeer energiezuinige nieuwbouw (vanaf 2018 zelfs energieneutraal) een eigentijdse invulling. Bovendien houden we de wachtlijst voor  sociale huurwoningen acceptabel.

Leefbaarheid
Ook de leefbaarheid in de kernen en wijken was vorig jaar één van onze belangrijkste aandachtspunten. In alle kernen en wijken waar we bezit hebben, zetten we buurtcoördinatoren en buurtbeheerders in om samen met de bewoners de leefbaarheid op een hoog peil te houden. Extra inspanning leveren we op dit moment in Blerick. Het opzetten van een sociale structuur en het ondersteunen van de bewonerscommissies in het Vastenavondkamp hebben tot zichtbare resultaten geleid. Bewoners leren elkaar door de activiteiten van de bewonerscommissies beter kennen, wat de sociale cohesie sterk bevordert. Het doortrekken van deze beweging naar een groter deel van Blerick is de ambitie van Woonwenz. Wij werken samen met collega-corporatie Antares en de gemeente Venlo aan het stadsdeelontwikkelingsplan Blerick. Bouwprojecten, zowel nieuwbouw als renovatie, gaan daarbij hand in hand met sociale activiteiten zoals “achter de voordeur gesprekken”. Dit alles met het doel om de leefbaarheid in Blerick te verbeteren.

Benchmark
Onze inspanningen zijn vorig jaar niet onopgemerkt gebleven. In het jaarlijks onderzoek van onze branchevereniging Aedes onder de Nederlandse woningcorporaties, scoren we hoog.
Woonwenz hoort bij de best presterende woningcorporaties van Nederland met zeer goede scores op onder meer duurzaamheid, onderhoudsniveau en (lage) bedrijfslasten. Omdat we die score volgend jaar minimaal willen herhalen, blijven we ook de komende jaren onze organisatie ontwikkelen.

Lees het volledige jaarverslag hier. 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina