Jaarverslag Woningstichting Arcen en Velden en Woningstichting Venlo-Blerick vastgesteld

Publicatiedatum: 30-06-2011

2010 was een bewogen jaar. Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden fuseerden per 1 januari 2011 en hebben een nieuwe naam geadopteerd; Woonwenz.

In 2010 zijn vele zaken in gang gezet die in 2011 en in 2012 worden geoogst, maar zo was 2010 het laatste jaar van bestaan voor Woningstichting Arcen en Velden. Voor beide woningcorporaties betekende de fusie een geboorte die niet gemakkelijk was, maar daardoor is de saamhorigheid binnen beide werkorganisaties juist verstevigd.

In 2010 is in de evaluatie van het strategisch akkoord voor Venlo-Blerick gebleken, dat er de juiste koers wordt gevaren. De doelstellingen van volkshuisvesting zijn voor beide corporaties naar verwachting gerealiseerd.

Fusiecorporatie Woonwenz heeft in Venlo en haar dorpskernen circa 7.500 woningen en circa 1.000 andere vastgoedobjecten in eigendom en beheer. De kernactiviteit is het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen. De financieel economische crisis, maar ook de afnemende groei van de woningbehoefte in de stad, geeft aanleiding tot een nieuw strategisch voorraadbeheer voor de toekomst.

Alles over 2010 kunt u lezen in het jaarverslag van Woningstichting Arcen en Velden en Woningstichting Venlo-Blerick. Tevens kunt u in onderstaand document ‘Woonwenz’ lezen hoe de processen van beide corporaties in 2010 zijn verlopen.

Ook vind u hier de jaarverslagen van Woningstichting Venlo-Blerick en Woningstichting Arcen en Velden over de jaren 2009 2008, 2007, 2006 en 2005. 

Deel deze pagina