Kazerne Kwartier weer een stap dichterbij

Publicatiedatum: 10-03-2022

Ontwikkelplan: Onder andere 135 sociale huurwoningen

 

Deze week nam het College van B&W een positief besluit over het Ontwikkelplan voor het Kazerne Kwartier. Het Ontwikkelplan is de basis waarmee gemeente en ontwikkelaars het vastgoed en de openbare ruimte gaan ontwerpen. Er worden onder andere meer dan 500 woningen gebouwd, waaronder 135 sociale huurwoningen van Woonwenz. Eind volgend jaar kan naar verwachting de schop de grond in.

Mix van functies

Het ontwikkelplan omvat een mix van wonen, werken, onderwijs en vrijetijdsbesteding. De stadswijk wordt daarmee aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers én bezoekers. Het totale plan bestaat uit:

 • 502 woningen (502)
  • waarvan 30% sociaal segment, 30% middensegment, 40% duurder segment
  • waarvan 60% koop en 40% huur in totaal
  • waarvan 70% appartementen en 30% grondgebonden
 • 100 studentenwoningen
 • 6.000 m2 voor onderwijs: basisschool, universitaire tandartsenopleiding en vrije ruimte
 • 6.000 m2 voor dienstverlening en makers
 • 8.000 m2 voor vermaak: leisure, horeca (m.n. boetiekhotel) en cultuur
Erfgoed

Van extra waarde voor het plan zijn de aanwezigheid van het historisch erfgoed van het voormalige fort, de kazernegebouwen en de appèlplaats. De restanten van het fort krijgen een belangrijke rol in de openbare ruimte. Het fort wordt zichtbaar gemaakt en de contouren zijn volledig te volgen in de openbare ruimte. De kazernegebouwen worden gerestaureerd en krijgen de oorspronkelijke kwaliteit en uitstraling terug en worden geschikt gemaakt voor verschillende nieuwe functies. De appèlplaats wordt het groene hart van de wijk waar gerecreëerd kan worden.

Stadswijk

Het Kazernekwartier wordt een echte stadswijk waar altijd wat te doen en te beleven is. Er worden momenteel gesprekken gevoerd met initiatiefnemers voor de komst van een stadshotel, bierbrouwerij, kroketterie en een basisschool met kindcentrum. Kies Mondzorg wil er een beroepsopleiding starten. Ook wordt gekeken of de huidige functies een permanente plek kunnen krijgen.

Duurzaam

Duurzaamheid staat in het plan centraal. Op het gebied van groen en ecologie, water en klimaat, energie, mobiliteit en materialen zijn de ambities voor het gebied beschreven, die in het ontwerp in de volgende fase(n) een plek moeten krijgen.

Mobiliteit

Bijzonder is het moderne mobiliteitsconcept. De auto is in het Kazerne Kwartier te gast. Bewoners en gebruikers parkeren straks hun auto in grote parkeerhubs aan de randen van de wijk. Via deze hubs kunnen ook deelauto’s, -scooters en -fietsen worden gehuurd.

 

Woonwenz-Weski

Woonwenz is samen met Weski Vastgoed BV één van de drie ontwikkelpartners van het Kazerne Kwartier. Al in de vorige collegeperiode zagen we de potentie van het gebied voor wonen. Destijds waren er nog andere plannen voor het gebied. Toen die plannen niet doorgingen en de nieuwe visie uitging van een mix van functies, waaronder wonen, besloten we samen met Weski in te schrijven. In die fase zochten we reeds naar passende functies die van meerwaarde zijn voor het gebied, waaronder onderwijs en horeca. Woonwenz-Weski werd gekozen als een van de drie ontwikkelpartners. Samen realiseren we 135 sociale huurappartementen, 12 appartementen in het middensegment, 29 woningen in midden en dure segment en 60 studentenkamers. Daarnaast realiseren we nog ca 5.000 bvo commerciële ruimte, 2.000 bvo voor onderwijsvoorzieningen en parkeerplaatsen. Ook ontwikkelen we nog twee velden ism Janssen de Jong. De sociale huurwoningen worden vanzelfsprekend door Woonwenz verhuurd. Het is nu nog niet mogelijk om hiervoor in te schrijven, maar houd onze kanalen in de gaten voor meer informatie.

 

 

 

Deel deze pagina