Kijk in de Wijk succesvol

Publicatiedatum: 11-06-2012

Afgelopen zaterdag vond de tweejaarlijkse ‘Kijk in de Wijk-dag’ plaats. De drie Venlose woningcorporaties hadden hiervoor raadsleden, college van burgemeester en wethouders en enkele andere relaties uitgenodigd. Tijdens deze dag kregen de gasten een uniek kijkje achter de schermen van de corporaties.

Circa 60 genodigden waren zaterdag aanwezig om samen met Antares, Urbanus en Woonwenz de wijken in te trekken. Vooraf konden zij een keuze maken uit twee programma’s. Het eerste programma omvatte het thema zorg en wonen, waar onder andere De Nieuwe Munt in Tegelen en het Prônk-Eppelke in Belfeld werden bezocht. In het andere programma, met het thema gebiedsontwikkeling, werd een bezoek gebracht aan Crescendo en de Nedinsco Fabriek, maar ook stadsdeel Blerick.

Zorg en wonenKijk in de Wijk succesvol
De gasten die voor het eerste programma kozen, werden door Antares en Urbanus meegenomen naar de diverse projecten. Onder leiding van De Zorggroep en Antares is een bezoek gebracht aan de Lingshoeve en een modelwoning in het woongebouw Carolus. Tevens kon men een kijkje nemen in het revalidatiehotel en was er een rondleiding door de nieuwe wijk.
In Belfeld bezochten de deelnemers het woonzorgcomplex ’t Prônk-eppelke, dat de komende jaren stevig op de schop gaat. De plannen werden nader toegelicht met een bezoek aan een sloopwoning en bestaande woning. Als laatste stop van deze route volgde een kort bezoek aan de nieuwe woonwijk van Belfeld het Koramic Kwartier en het in aanbouw zijnde nieuwe gemeenschapscentrum de Hamar.Kijk in de Wijk succesvol

Gebiedsontwikkeling
Het tweede programma werd door Woonwenz en Antares geleid. Hierbij is het geslaagd project Crescendo bezocht met de nog in aanbouw en restauratie zijnde Nedinsco Fabriek. Beide projecten zijn een heuse opwaardering voor het gebied Maaswaard, maar geven ook een andere kijk op de maasoever aan de Venlose zijde.
Daarna is een rondwandeling door stadsdeel Blerick verzorgd, waar diverse projecten in het daglicht werden gesteld. Waaronder de Antoniusmeule, waar een doorn in het oog plaats heeft gemaakt voor prachtig wonen en de Maasbreesestraat waar renovatie in samenwerking met huurders heeft geleid tot een opwaardering van Kijk in de Wijk succesvolhet wonen en de woonomgeving. Het stadsdeel Blerick met haar ontwikkeling maar ook pijnpunten zijn uitvoerig met raadsleden en genodigden besproken. De corporaties deelden daar hun ideeën voor de aanpak van diverse locaties in Blerick.

Deze dag werd gezamenlijk afgesloten met een lunch bij Brasserie De Nieuwe Munt in Tegelen.

Deel deze pagina