Koopwoningen toegevoegd aan herstructureringsplan Venlo-Noord fase 2

Publicatiedatum: 06-11-2013

Jongen Venlo en Woonwenz hebben de overeenkomst gesloten acht woningen toe te voegen aan het herstructureringplan Venlo-Noord fase 2. Deze woningen worden gebouwd aan de Zoutmetersstraat, tussen de Schippersstraat en de Schrijnwerkersstraat.

Daarmee komt het plan op 61 nieuwbouwwoningen. Jongen Venlo, aannemer van het totale herstructureringsplan Venlo-Noord gaat ook deze acht woningen, die bestemd zijn voor koop, bouwen en verkopen. 

Tijdens de eerste bouwfase aan de Schutroestraat en Rummerkampstraat is de voorbereiding voor de tweede bouwfase opgestart. Hieruit bleek, dat de wijktransformatie meer diversiteit in wonen biedt door het toevoegen van koopwoningen. De diversiteit in woonvormen voor dit plangebied zal uiteindelijk bijdragen aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in de wijk. 

Meer woningen
182 verouderde sociale huurwoningen in Venlo-Noord fase 2 maken, na wijziging van de plannen, plaats voor 61 nieuwbouwwoningen, waarvan 48 huurwoningen en 13 koopwoningen bestaande uit 6 levensloopbestendige woningen en 7 eengezinswoningen. Uit het oorspronkelijk plan worden 5 huurwoningen bestemd voor verkoop. Alle bewoners uit het plangebied, waarvoor de sociale huurwoningen zijn bestemd, kunnen gehuisvest worden in de nog te bouwen huurwoningen. De start van de tweede bouwfase staat gepland voor medio 2014, de koop- en huurwoningen aan het begin van de Adelborstenstraat en Zoutmetersstraat worden dan gerealiseerd.

De sociale huurwoningen worden in eerste instantie gebouwd voor de bewoners in dit gebied, maar het blijkt dat er veel belangstelling is. Woonwenz toetst voortdurend de woonbehoefte en als de grote interesse en woonbehoefte blijft bestaan voor sociale huurwoningen in dit plangebied, wordt er onderzocht of er bouwmogelijkheden zijn aan de Adelborstenstraat. Dit achter de nog te bouwen acht koopwoningen. Mocht er te weinig interesse zijn, dan worden de plekken ingericht als openbaar gebied.

Koopwoningen

Vanwege het unieke design en construct bouwconcept worden de koopwoningen al na 4 maanden opgeleverd. Bijzonder in deze economische tijd is dat aannemersbedrijf Jongen Venlo, ongeacht hoeveel woningen zijn verkocht, zal starten met de bouw. Een indicatie van de verkoopprijs is vanaf € 155.000,- v.o.n. GeĂ¯nteresseerden voor de koopwoningen kunnen zich inschrijven bij aannemersbedrijf Jongen Venlo via infojongen-venlonl of tel. 077-3030070. 

Deel deze pagina