Limburgse corporaties bundelen krachten om bouwtempo te verhogen

Publicatiedatum: 02-11-2021

De bestuurders van woningcorporaties Wonen Limburg, Maasvallei, Wonen Zuid, HEEMwonen, ZOwonen en Woonwenz ondertekenden eind oktober een Intentieovereenkomst om te komen tot een Limburgse Bouwstroom. Met de ondertekening is het startschot gegeven voor een onderzoek naar vraagbundeling en collectieve inkoop van nieuwbouwwoningen in de jaren 2022 tot en met 2030.

Anno 2021 is de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Het bouwtempo van nieuwe woningen moet omhoog en daarbij moet de betaalbaarheid van sociale huurwoningen gegarandeerd blijven. Het is tijd voor verandering en daarom gaan wij samen met de andere 5 Limburgse woningcorporaties onderzoeken hoe we anders en slimmer samenwerken onder de naam: de Bouwstroom Limburg. Het initiatief is ge├»nspireerd door de reeds lopende Bouwstroominitiatieven in Nederland.

Betaalbaarheid, versnellen en innovatie

We vinden het als deelnemende corporatie noodzakelijk om innovatie op het gebied van woningbouw en duurzaamheid aan te jagen en hierin te versnellen. Dat willen we bereiken door op te schalen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We zien een gelijkwaardige samenwerking als de sleutel, omdat we denken door het bundelen van krachten beter in staat te zijn maatschappelijke opgaven op te pakken en betaalbaar wonen mogelijk maken. 

Samenwerkende partijen in het onderzoek

De corporaties werken samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en koepelorganisatie Aedes. Doel van het onderzoek is om te komen tot een vraagbundeling, volgens het principe van conceptueel bouwen. Als het onderzoek is afgerond wordt er doorgepakt naar de volgende fase van de samenwerking waarbij belanghebbenden, zoals gemeenten, worden aangehaakt. Als dit allemaal lukt wordt er in 2022 een collectief inkooptraject doorlopen en zullen in 2023 de eerste bouwprojecten starten.

 

Deel deze pagina