Maatwerk-renovatie Maasbreesestraat succesvol

Publicatiedatum: 28-02-2012

Onlangs rondde Woonwenz de bijzondere renovatie van de 73 eengezinswoningen aan de Maasbreesestraat e.o. in Blerick af. Duurzaamheid en maatwerk voor de bewoners stonden daarbij centraal. Een deel van de werkzaamheden werd op verzoek van de huurder zelf uitgevoerd.

Maatwerk
In februari 2011 startte Woonwenz met de grondige renovatie van de 73 woningen aan de Moeskampstraat, Hazenkampstraat, Maasbreesestraat en Ruysstraat. Met de renovatie kwam de woningcorporatie tegemoet aan de wens van de meeste bewoners om de woningen niet te slopen, maar te renoveren. Het besluit om te renoveren past ook binnen het beleid van Woonwenz om duurzaam om te gaan met de woningvoorraad.

Woonwenz besloot deze renovatie anders aan te pakken dan gebruikelijk. Slechts een deel van het renovatieplan is voor alle woningen uitgevoerd en bestond onder andere uit een nieuw, goed geïsoleerd dak, nieuw voegwerk, kunststof kozijnen met isolatieglas, nieuwe goten, mechanische ventilatie en vernieuwde achterompaden en erfafscheidingen. Ook is al het asbest verwijderd, is er opnieuw geschilderd, zijn de meterkasten uitgebreid en zijn de woningen uitgerust met een energiezuinige zonneboiler.

Daarnaast kregen bewoners een waardebon van 500 euro om de woning aan de binnenzijde naar eigen smaak te Maatwerk-renovatie Maasbreesestraat succesvolschilderen en kregen zij een keuzepakket voorgelegd van werkzaamheden die zij indien gewenst kosteloos in hun eigen woning konden laten uitvoeren door Woonwenz. Mogelijkheden waren bijvoorbeeld het vervangen van plinten en binnendeuren, het uitbreiden van elektra of het herstellen van stucwerk. Huurders konden vooraf een proefwoning bezichtigen en zelf hun keuze maken. Vrijwel alle huurders hebben uiteindelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden van  het maatwerkpakket. Diverse bewoners kozen er tevens voor om tegen een geringe huurverhoging meteen een nieuwe keuken, douche of toilet te laten plaatsen door Woonwenz. Hoewel de renovatie door het maatwerkpakket voor Woonwenz wat duurder was dan gebruikelijk, zullen de komende jaren door de extra investering, de kosten van toekomstige reparaties en mutatie- en dagelijks onderhoud lager uitvallen. Overigens blijft het maatwerkpakket ook in de toekomst nog van toepassing voor huurders die nu niet gekozen hebben voor bepaalde werkzaamheden.

Duurzaamheid
Inmiddels zijn alle woningen gerenoveerd en is het straatbeeld én het wooncomfort enorm verbeterd. Duurzaamheid en energiebesparing waren belangrijke onderdelen van het renovatieplan. De diverse energiebesparende maatregelen, waaronder de zonneboilers, zorgen voor een grote vermindering van CO2-uitstoot en een energiebesparing die voor de bewoners een jaarlijks voordeel van 140 tot 200 euro kan opleveren. De woningen, die voorheen D, E en F labels hadden, hebben nu, na de renovatie, C en sommige zelfs B labels. Met de renovatie was een investering gemoeid van circa 2,75 miljoen euro. Daarnaast hebben de werkzaamheden uit het maatwerkpakket Woonwenz tot op heden iets meer dan 600.000 euro gekost.Maatwerk-renovatie Maasbreesestraat succesvol

De reacties van de bewoners zijn erg positief. Uit onderzoek dat Woonwenz ieder kwartaal uit laat voeren onder bewoners van woningen waar onderhoud is uitgevoerd, blijkt dat de klanttevredenheid ruim boven de landelijke norm en de eigen streefnorm scoort. Woonwenz zal daarom ook bij toekomstige renovatieprojecten bekijken of een maatwerkpakket mogelijk en wenselijk is.

Deel deze pagina