Medewerkers Woonwenz en Urbanus de wijken in met geschenkjes voor huurders

Publicatiedatum: 15-12-2015

Deze week trekken wij, alle medewerkers van de fuserende Venlose woningcorporaties Woonwenz en Woonservice Urbanus, in groepjes de wijken in om al onze 8.500 huurders te bezoeken. Iedereen krijgt persoonlijk een geschenkje overhandigd.

Woonservice Urbanus (circa 750 woningen in Belfeld) en Woonwenz (circa 7.800 woningen in Venlo, Blerick, Arcen, Velden en Lomm) gaan per 1 januari samen verder onder de naam Woonwenz. Omdat wij dit graag samen met onze huurders willen vieren, worden alle bewoners vandaag, morgen of donderdag huis-aan-huis bezocht. Iedereen ontvangt een presentje en nadere informatie over de fusie.

We willen onze huurders op deze wijze persoonlijk een blijk van waardering geven en fijne feestdagen wensen. Tegelijkertijd zorgt de actie ervoor dat we elkaar, de wijken en de huurders (nog) beter leren kennen. We trekken zowel overdag als in de vroege avonduren de buurten in om de presentjes te overhandigen. Uiteraard zijn onze beide kantoorlocaties deze week gewoon tijdens kantooruren en met voldoende bezetting geopend.

Woonwenz hield al twee keer eerder met succes een dergelijke huurders-verrassingsactie, in december 2006 in het kader van het honderdjarig bestaan en eind 2010 om de fusie met Woningstichting Arcen en Velden in te luiden. 

Waarom een fusie?
Urbanus besloot vorig jaar om, mede door de regelgeving en (financiële) druk van de overheid, te onderzoeken of een fusie met een grotere corporatie in de regio wenselijk was. Voor een kleine corporatie zoals Urbanus wordt het in de toekomst steeds moeilijker om huurders goede, betaalbare sociale huisvesting te bieden en optimale dienstverlening te bieden. Er werd uiteindelijk besloten om inderdaad te fuseren. De keuze viel op Woonwenz, omdat beide corporaties qua klantbenadering en beleid goed bij elkaar passen. Met name de aandacht voor betaalbaarheid en lastenverlichting voor de huurder, zijn zaken die de twee corporaties hoog in het vaandel hebben. Allebei zijn we actief in de gemeente Venlo. Ook het werkgebied sluit dus uitstekend op elkaar aan.

Wat verandert er voor de huurders?
Voor de huidige huurders en woningzoekenden van Woonwenz verandert er weinig, behalve dat we na de fusie ook huur- en koopwoningen in Belfeld aanbieden. Samen met Urbanus streven we ernaar om ook voor de huurders, woningzoekenden en relaties van Urbanus de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook voor hen verandert er zo min mogelijk. Het kantoor in Belfeld blijft, zolang daar behoefte aan is, open in de ochtenduren. Het serviceniveau blijft gegarandeerd, net als het onderhoud aan de woningen en de investeringen in de leefbaarheid. Bij toekomstige investeringen is de ‘Belfeldse schaal’ en het behoud van het karakter van het dorp leidend. Een voordeel voor de Belfeldse huurders is dat na de fusie de maandelijkse kosten van de rioolverzekering en het serviceabonnement vervallen. Woonwenz voert ontstoppingen en kleine gebreken namelijk gratis voor haar huurders uit. Verder zal er door ons extra geïnvesteerd worden in het energiezuiniger maken van diverse Belfeldse woningen.

Op 31 december tekenen we bij de notaris de fusieakte, waarna alle officiële stappen doorlopen zijn en de fusie per 1 januari 2016 een feit is. Samen tellen we dan als het 'nieuwe' Woonwenz ruim 10.000 vastgoedeenheden, waarvan circa 8.500 woningen en iets meer dan 100 medewerkers.


Meer informatie over de fusie vind je hier

Deel deze pagina