Meer woningen in Venlo-Noord fase 2

Publicatiedatum: 16-09-2015

Vanwege de grote belangstelling voor het wonen in Venlo-Noord fase 2, is besloten nog enkele huur- en koopwoningen in het plangebied bij te bouwen. Aan de Schrijnwerkersstraat, Adelborstenstraat en Schippersstraat is inmiddels gestart met de bouwvoorbereidingen van 10 huurwoningen en 3 koopwoningen. Verwacht wordt de woningen rond de jaarwisseling op te leveren.

In totaal hebben we als corporatie al circa 14 miljoen euro in fase 2 geïnvesteerd. De tweede bouwfase in dit plangebied werd eind 2014 afgerond, waarna begin 2015 de laatste oude huurwoningen werden gesloopt. Met het afbouwen van dit plangebied is een extra investering van circa 2 miljoen gemoeid. ’Een waardevolle investering voor de bewoners en de buurt’, aldus onze directeurbestuurder. ‘We hebben de wijk zien groeien van aandachtswijk naar een wijk waar men nu heel graag wil wonen en z’n steentje wil bijdragen aan het samen willen bouwen aan een betere buurt en wijk’. Dat betekent dat je de juiste keuze hebt gemaakt.’

Huurwoningen
De woningindeling van de10 huurwoningen verschilt niet ten opzichte van de huurwoningen, die reeds in het plangebied voor de toenmalige huurders van de gesloopte huurwoningen zijn gerealiseerd. De 10 huurwoningen bestaan uit 4 eengezinswoningen en 6 levensloopbestendige woningen. Gezien de belangstelling die er momenteel is en nog wordt verwacht is het aantal woningen voldoende en past dit bij de invulling van het plangebied. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de groei van de wijk en bevolking in het stadsdeel Venlo-Noord.

Eengezinswoningen
De eengezinswoningen zijn ruim van opzet. De woonkamer met open keuken heeft een oppervlakte van circa 41 m2. Op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers van circa 8, 10 en 16 m2 en op de open zolder van circa 40 m2 kan bijvoorbeeld nog een extra slaap- of werkkamer worden ingericht. 

Levensloopbestendige woningen
De zogeheten levensloopbestendige woningen zijn geschikt voor jong en oud, maar ook voor kleine gezinnen. De woonkamer met open keuken heeft een oppervlakte van circa 38 m2. Op de begane grond is een slaap-/werkkamer van circa 14 m2 met badkamer gesitueerd. Op de eerste verdieping zijn nog twee ruimtes van circa 24 en 27 m2, die in te richten zijn als slaap- of werkkamer. Deze woning is op vele manieren in te richten.

De huurprijs van de te bouwen woningen ligt onder de huurtoeslaggrens van € 710,68 per maand (prijspeil 2015). Huurtoeslag ontvangen is mogelijk, maar is afhankelijk van gezinssamenstelling, gezamenlijk inkomen en vermogen.

Snelle bouwtijd
Het PlusWonen-concept heeft de afgelopen jaren bewezen bij te dragen aan een voorspoedige en snelle bouw.  Daardoor is de ruwbouw van de woningen al in korte tijd zichtbaar. De keuze van het bouwconcept resulteert erin, dat de woningen binnen een half jaar gerealiseerd kunnen worden. Na voltooiing van de woningen en de inrichting van het openbaar gebied, is dit deel van de herstructurering in Venlo-Noord fase 2 af. De locaties aan beide zijden van de Snijdersstraat, waar begin dit jaar de laatste oude huurwoningen zijn gesloopt, zijn inmiddels ingezaaid. Mocht  in de toekomst de woonbehoefte voor Venlo-Noord  fase 2 zo groot zijn, dan kunnen de bouwmogelijkheden voor deze mogelijke  lege bouwlocaties worden onderzocht.

Koopwoningen
Bij de aanvang van het herstructureringsplan is besloten variatie aan te brengen in huur- en koopwoningen, dit mede ten gunste van de leefbaarheid in de wijk. Aannemersbedrijf Jongen Venlo heeft het afgelopen jaar 13 koopwoningen aan de Zoutmetersstraat – Schippersstraat, ook volgens het PlusWonen-concept, gebouwd. Inmiddels zijn er al diverse woningen verkocht. Aan de Schippersstraat bouwt Jongen nu nog 3 koopwoningen. De koopsom van de woningen is vanaf € 156.000,- v.o.n. Geïnteresseerden voor de koopwoningen kunnen zich melden bij VeTeBe makelaardij in Venlo.

Ook wonen in dit plangebied?
Geïnteresseerden kunnen zich op de website van Thuis in Limburg, www.thuisinlimburg.nl, aanmelden als belangstellende. Dit kan door u eerst in te schrijven onder het kopje ‘inschrijven’, voordat de belangstelling voor het project ‘Venlo-Noord fase 2’ getoond kan worden onder het kopje ‘woningaanbod’ / ‘(nieuw)bouwprojecten’. De verhuurbrochure zal naar verwachting in oktober aan alle belangstellenden worden toegestuurd. Vervolgens wordt de procedure tot het verhuren van de woningen opgestart en kunnen naar verwachting de eerste bewoners rond de jaarwisseling hun nieuwe woningen betrekken.

Deel deze pagina