Metamorfose De Ruit bijna gereed

Publicatiedatum: 05-04-2018

In de buurt De Ruit in Venlo-Oost bouwt aannemer Heijmans in opdracht van ons 11 levensloopbestendige huurwoningen. Deze week worden de wanden van de woningen geplaatst. De nieuwbouw is het sluitstuk van de al enkele jaren lopende opwaardering van deze wijk.

Casco’s deze week gereed
De komende jaren bouwen we honderden nieuwe sociale huurwoningen in de gemeente Venlo. Onderdeel van de plannen is de bebouwing van zes kleinere bouwterreinen die samen als één project zijn aanbesteed bij Heijmans. De aannemer bouwt deze in totaal 77 huurwoningen en 12 koopwoningen in één bouwstroom, direct achter elkaar. Het bouwplan aan de Doctor Derckxstraat in De Ruit is onderdeel van deze bouwstroom. Op dit moment worden hier de wanden geplaatst. Omdat deze vrijwel compleet in de fabriek worden gemaakt, worden ze in zijn geheel naar de bouwplaats vervoerd en met een grote hijskraan op hun plek gezet. Eind deze week moeten de casco’s van de woningen staan, waarna gestart wordt met de afbouw.

Levensloopbestendig
Het bouwplan aan de Doctor Derckxstraat telt 11 levensloopbestendige huurwoningen, ook wel nultredewoningen genoemd. Deze woningen hebben de hoofdslaapkamer en badkamer op de begane grond en zijn daardoor zeer geschikt om tot op hoge leeftijd in te blijven wonen. Dergelijke woningen waren er in dit deel van Venlo-Oost te weinig. We maakten hier twee jaar geleden plaats voor door 24 verouderde eengezinswoningen te slopen. Omdat er minder woningen worden teruggebouwd, ontstaat er tegelijkertijd ruimte voor meer groen. De nieuwe woningen komen in twee speelse rijen schuin tegenover elkaar te liggen. Tussen de woningen ligt een groenstrook. De kleuren en materialen sluiten aan bij de omgeving. Het oranje metselwerk met donkere accenten, de zinken dakgoten en de oranjerode dakpannen passen bij de architectuur van de jaren-dertig-woningen in de buurt.

De Ruit
Woonwenz investeert al sinds 2008 fors in De Ruit, zowel in de ‘stenen’ als in de ‘mensen’. De prioriteit lag tien jaar geleden vooral bij het verbeteren van de leefbaarheid. Er werd samen met de gemeente een intensief Achter de Voordeur-project uitgevoerd en onze buurtcoördinator stimuleerde vanuit een eigen kantoor in de wijk diverse bewonersinitiatieven. Ook vond de pilot VenloDroom (met deelprojecten als KanDoen, het sociale Wijkteam en de Buurtbus), grotendeels in de Ruit plaats. Nadat de leefbaarheid en de populariteit van de buurt zichtbaar waren verbeterd hebben we in 2014 onze circa 120 jaren-dertig huurwoningen gerenoveerd. Uitgangspunten waren het verbeteren van de woonkwaliteit, het terugdringen van de energielasten en het in ere herstellen van de typische jaren dertig details. Een minder populair onderdeel van het verbeterplan was de sloop van enkele woningen om plaats te maken voor de huidige nieuwbouw. Hoewel er aanvankelijk weerstand was, zijn we er uiteindelijk met alle bewoners goed uitgekomen. Drie bewoners hebben gebruik gemaakt van hun recht om terug te keren naar de nieuwbouw. De andere woningen zijn inmiddels via verhuurplatform thuisinlimburg.nl aangeboden. 

Als alles voorspoedig verloopt kunnen we de nieuwbouw nog vóór de bouwvak opleveren. De sleuteluitgiftes volgen daarna.

 

 

Klik hier voor meer informatie over het project 

 

 

 

 

Deel deze pagina