Metropole vier maanden in de steigers

Publicatiedatum: 29-06-2009

Begin 2010 krijgt het markante rijksmonument Metropole, slechts 15 jaar na de eerste restauratie, een grondige gevelrenovatie. De renovatie gaat vier maanden duren en kost ruim een half miljoen euro.

Duurzaam beheer monumenten erg kostbaar
Begin 2010 verdwijnt een van de markantste gebouwen van Venlo voor vier maanden achter doek. Slechts 15 jaar na de aankoop en restauratie van het bijzondere Metropole-complex aan de Straelseweg, is alweer een grondige gevelrenovatie noodzakelijk. De renovatie kost Woningstichting Venlo-Blerick een half miljoen euro. Wat het betekent om bijzondere gebouwen voor de stad te behouden én duurzaam te beheren, wordt in een klap duidelijk.

Van drugspand tot parel
In 1993 kocht Woningstichting Venlo-Blerick aan de Straelseweg in het centrum van Venlo een verloederd complex, het Metropole (1901). Het art-nouveau gebouw was gedeeltelijk dichtgetimmerd en in één van de panden was sprake van drugsoverlast. De woningstichting zag potentie en besloot het te restaureren en er een nieuwe bestemming aan te geven. Het gebouw verdween lange tijd achter doek. Maanden waren restaurateurs bezig om de vele ornamenten te herstellen of terug te brengen. Met kwastjes kreeg ieder detail van het pand aandacht.Metropole vier maanden in de steigers
Toen maanden later het doek onder grote belangstelling werd weggehaald verscheen een schitterend complex, inmiddels een van de bekendste kleurrijkste panden van Venlo.
 
Metropole wordt nog mooier
Hoewel de investering destijds al groot was, komt de daadwerkelijke uitdaging pas bij het duurzaam, bijna museaal, beheer van een dergelijk rijksmonument. Woningstichting Venlo-Blerick laat de Monumentenwacht eens in de twee jaar al haar rijksmonumenten inspecteren. Uit de inspectie en aanvullend onderzoek bleek dat het Metropole, slechts 15 jaar na de restauratie, alweer toe was aan een nieuwe opknapbeurt. De vele ornamenten op cementbasis en de toepassing van onbehandelde ijzeren draagbalken, vergen veel onderhoud. Daarbij komt dat er door de ligging van het gebouw veel sprake is van vervuiling door uitlaatgassen.
Nu Metropole toch gerenoveerd moet worden heeft Woningstichting Venlo-Blerick besloten het gebouw nog mooier te maken dan het al was door meer aandacht te besteden aan details. Daarnaast krijgen de appartementen aan de achterzijde, om het woongenot te verhogen, nog deze zomer een balkon. Na de grondige gevelrenovatie zal niet alleen de gevel veel frisser ogen, ook de scheurtjes en ornamenten zijn hersteld. Daarnaast worden nog meer oorspronkelijke details aangebracht. De totale gevelrenovatie, inclusief aanbrengen van balkons, kost € 580.000.
 
Duurzaam beheer is voorwaardeMetropole vier maanden in de steigers
Woningstichting Venlo-Blerick zet zich al geruime tijd in voor behoud en herbestemming van monumenten en andere bijzondere panden in Venlo. De woningstichting doet dit niet alleen om architectonische redenen. Directeurbestuurder Arnold van Hoof: “Voor ons is ook van belang dat een gebouw dat leeft in de herinnering van de mensen en dus actief bijdraagt aan de identiteit van gebieden waar de woningstichting actief is, blijvend voor een opwaardering van de wijk zorgt.” In het monumentenbeleid van de woningstichting is de lange termijn dan ook essentieel. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van een herontwikkeling en herbestemming die lange tijd aan de eisen voldoet en waarvan de onderhoudskosten verantwoord zijn.
Woningstichting Venlo-Blerick verwacht dat het Metropole rond de zomer van 2010 volledig gerestaureerd is en de komende jaren weer volop bij kan dragen aan een aantrekkelijk en vitaal stadscentrum.

Deel deze pagina