Millenniumdoelen als inspiratie voor leefbaarheidsproject

Publicatiedatum: 14-04-2010

Een goede samenwerking tussen basisschool De Opstap en Woningstichting Venlo-Blerick heeft een bijzonder project opgeleverd. Kinderen van De Opstap maken kunstwerken die straks de bouwlocatie van Park Rijnbeek gaan sieren.

Het project dient een lokaal- én wereldbelang. Lokaal, omdat de bouwlocatie verfraaid wordt én kinderen betrokken worden bij de bouwprojecten in hun eigen buurt. Een wereldbelang, omdat het kunstproject gebaseerd is op de Millenniumdoelen. Naast bovengenoemde partners hebben ook het CNME, de gemeente Venlo, de Wijkoverleggen Venlo-Oost en Venlo-Noord-Oost, James Jetlag Kunstprojecten en de Gamma bijgedragen aan het project. 

Een goede samenwerking tussen basisschool De Opstap en Woningstichting Venlo-Blerick heeft een bijzonder project opgeleverd. Kinderen van De Opstap maken kunstwerken die straks de bouwlocatie van Park Rijnbeek gaan sieren. Het project dient een lokaal- én wereldbelang. Lokaal, omdat de bouwlocatie verfraaid wordt én kinderen betrokken worden bij de bouwprojecten in hun eigen buurt. Een wereldbelang, omdat het kunstproject gebaseerd is op de Millenniumdoelen. Naast bovengenoemde partners hebben ook het CNME, de gemeente Venlo, de Wijkoverleggen Venlo-Oost en Venlo-Noord-Oost, James Jetlag Kunstprojecten en de Gamma bijgedragen aan het project.

Lokaal doel

De Opstap, school voor speciaal basisonderwijs, ligt op de locatie waar Woningstichting Venlo-Blerick binnenkort start met de bouw van Park Rijnbeek (diverse appartementen en woningen in een groene omgeving). De Opstap wordt hiervoor op termijn gesloopt en krijgt een nieuwe plek aan de overzijde van de straat in de nieuwe Talentencampus. Omdat Woningstichting Venlo-Blerick in mei start met de bouwwerkzaamheden en De Opstap tijdelijk direct naast de bouwlocatie ligt, hebben school en woningstichting de handen ineen geslagen om de afrastering van de bouwlocatie te verfraaien met door de kinderen beschilderde borden.

Millenniumdoelen als inspiratie voor leefbaarheidsprojectWoningstichting Venlo-Blerick ondersteunde al eerder diverse kunstprojecten van kinderen in herstructureringswijk Venlo-Noord. Deze projecten hebben niet alleen als voordeel dat de wijk er tijdens de bouwperiode vriendelijker uitziet, maar kinderen wordt tevens respect bijgebracht voor de wijk en al wat daar gebouwd wordt. Al deze projecten hebben in Venlo-Noord onder de noemer ‘Respect voor de Wijk’ destijds veel lokale én landelijke waardering gekregen.

Globaal doel

In Venlo-Oost zijn de gemeente en woningstichting ook al enige tijd bezig met diverse fysieke en sociale ingrepen. Hierbij past een leefbaarheidsproject met De Opstap uitstekend. De woningstichting opperde hier het idee om het project in te zetten om kinderen kennis te laten maken met de zogenaamde Millenniumdoelen. De leerlingen hebben deze maand les gekregen van medewerkers van het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME). Het CNME heeft een speciaal onderwijspakket samengesteld over de Millenniumdoelen. Tijdens de lessen is theorie aan de orde gekomen, maar ook worden producten, zoals portemonnees, gemaakt die verkocht worden en waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, passend bij de Millenniumdoelen.

Millenniumdoelen als inspiratie voor leefbaarheidsprojectTer afronding van de lessen maken de kinderen, ondersteund door James Jetlag Kunstprojecten, tekeningen op grote borden met de Millenniumdoelen als thema. De Gamma heeft hiervoor gratis borden ter beschikking gesteld. De financiële middelen voor het lespakket en andere benodigdheden komen onder andere via de voucherregeling van de gemeente en uit een bijdrage van de Wijkoverleggen Venlo-Oost en Venlo-Noord-Oost.

De bedoeling is dat het kunstproject op 20 mei onthuld wordt tijdens de officiële start van de bouw van Park Rijnbeek. Samen met de Opstap geven wethouder Beurskens en directeurbestuurder van Venlo-Blerick, Arnold van Hoof, die dag het startsein voor de bouw.

Deel deze pagina