Minister Blok bezoekt Venlo-Noord

Publicatiedatum: 14-11-2014

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) brengt maandag 17 november een bezoek aan Venlo-Noord. Woonwenz vertelt hier samen met het Wijkoverleg en de gemeente Venlo over de succesvolle gebiedsontwikkeling en de kracht van investeren in stenen én in mensen.


Bouwen voor de buurt

Al sinds de vroege jaren negentig werkt Woonwenz samen met diverse partijen, waaronder de gemeente, politie, het wijkoverleg en wijkbewoners, intensief aan gebiedsontwikkeling in Venlo-Noord. De fysieke ingrepen en leefbaarheidsinvesteringen van onder andere Woonwenz hebben geleid tot een sterke opwaardering van de voormalige probleemwijk. Momenteel werkt Woonwenz samen met de gemeente aan de tweede fase van de gebiedsontwikkeling, het gebied ten noorden van de Karbindersstraat.

Stenen en mensen
Woonwenz is blij dat de minister besloten heeft Venlo te bezoeken en maakt graag van de gelegenheid gebruik de meerwaarde van investeren in leefbaarheid te laten zien. Het kabinet wil de taken van woningcorporaties inperken en is van mening dat corporaties zich vooral op het bieden van voldoende sociale huurwoningen moeten richten. Wij zijn het hier gedeeltelijk mee eens en beamen dat diverse corporaties zich de afgelopen jaren te veel met nevenactiviteiten hebben beziggehouden die ook door de markt opgepakt kunnen worden. Wij vinden echter, in tegenstelling tot het kabinet, dat leefbaarheid een belangrijke kerntaak van corporaties zou moeten blijven.

Frank van Engelen, directeurbestuurder van Woonwenz: “Vanwege onze langjarige betrokkenheid bij de wijken waar we woningen bezitten, hebben corporaties een directe verantwoordelijk waar het gaat om de woon- en leefomgeving. Een projectontwikkelaar of vastgoedbelegger heeft te weinig belang bij de leefbaarheid en zal hier niet in investeren. Dat directe belang hebben wij wel. Niet alleen vanwege de invloed op het woongenot van onze huurders, maar ook omdat leefbaarheidsinvesteringen de vastgoedwaarde van ons bezit ten goede komen.” Woonwenz maakt maandag dan ook van de gelegenheid gebruik om juist de investeringen in de leefbaarheid te benadrukken en te laten zien hoe corporaties op creatieve wijze en door samenwerking met partners een belangrijke schakel kunnen zijn in de wijk, op fysiek én sociaal vlak.

Programma
Minister Blok wordt maandag door Woonwenz en het Wijkoverleg Venlo-Noord om 14.00 uur ontvangen in gemeenschapshuis De Witte Kerk. Vervolgens wordt een wandeling gemaakt door de wijk, waarbij ook met enkele betrokken wijkbewoners gesproken wordt. Allereerst wordt het gebied ten zuiden van de Karbindersstraat bezocht. Dit gebied heeft de afgelopen jaren een grote transformatie ondergaan. Vervolgens wordt ook het noordelijk gedeelte van de wijk aangedaan. Hier is de herstructurering nog in volle gang in de vorm van een “bouwen voor de buurt-project”. Bijna 300 verouderde woningen zijn en worden nog gesloopt om plaats te maken voor circa 81 woningen voor de huidige bewoners van het gebied. In dit deel van de wijk brengt de minister onder meer een bezoek aan een bewoner van een oude nog te slopen woning. Het bezoek wordt gezamenlijk afgesloten in de Witte Kerk.


Deel deze pagina