Multifunctionele accommodatie 'Op de Berg'

Publicatiedatum: 09-06-2011

Samen met de gemeente Venlo gaat Woonwenz een nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) realiseren in het gebied ‘Op de Berg’ (Venlo-Oost).

Inmiddels is besloten dat de MFA aan de Casinoweg komt te liggen. Voor deze locatie is gekozen vanwege de centrale ligging in de wijk en de goede ontsluiting via de Casinoweg. Verder is realisatie op deze plek financieel en ruimtelijk haalbaar, mede omdat een groot deel van de benodigde grond al beschikbaar is. Ook de toekomstige gebruikers zijn zeer te spreken over deze locatie. Woonwenz sloopte al eerder enkele panden aan de straatwand Casinoweg om ruimte te maken voor de mogelijke komst van de MFA. Nu definitief besloten is dat de MFA daadwerkelijk op deze plek komt te liggen, worden de komende tijd meerdere percelen aangekocht.

Huis van de Wijk
In 2005 is een Wijkfoto vastgesteld waaruit bleek dat in Venlo-Oost grote behoefte is aan voorzieningen als een nieuwe basisschool, zorgfaciliteiten, kinderopvang, naschoolse opvang én een ontmoetingsplek. Een MFA heeft als doel de wijk te versterken, het sociaal contact in de wijk te bevorderen en bewoners en organisaties goed te laten samenwerken. De nieuwe MFA gaat onderdak bieden aan een nieuwe school, ter vervanging van de basisschool Taal&Lent. Ook het huidige tijdelijke Huis van de Wijk krijgt onderdak in de MFA. Verder is er ruimte voor partners op het gebied van welzijn, cultuur, zorg, opvang en sport. Ook wordt een gymzaal gerealiseerd. Bovenal gaat de MFA dienst doen als kloppend hart voor de buurt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Woonwenz en de gemeente gaan de wijkvoorziening bouwen en verhuren. De gemeente neemt de school en de gymzaal voor haar rekening; Woonwenz realiseert de andere voorzieningen zoals het Huis van de Wijk. De rest van 2011 wordt gebruikt om gronden te verwerven, overeenkomsten te sluiten met huurders en de bouw voor te bereiden.
In een 'programma van eisen' wordt uitgewerkt hoeveel ruimte deelnemende partijen nodig hebben. Nu is uitgegaan van circa 3.000 m2, verdeeld over 2 tot 3 bouwlagen. De komende tijd voeren Woonwenz en de gemeente gesprekken met toekomstige huurders, dus onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen. De exacte grootte, hoogte en verschijningsvorm is op dit moment nog niet duidelijk. Dit jaar stelt de gemeente een 'nota van uitgangspunten' op die hier duidelijkheid over zal geven. De periode vanaf 2012 is uitgetrokken voor het maken van het ontwerp, inspraakprocedures, aanbesteding en daadwerkelijke realisatie van de mfa.

De Strip
Gelijktijdig met (en deels na) de ontwikkeling van de mfa aan de Casinoweg wordt ook de locatie ‘De Strip’ tussen Ericaweg en Leutherweg ontwikkeld. De huidige basisschool, gymzaal en het tijdelijke Huis van de Wijk maken hier plaats voor een uitbreiding van de huidige supermarkt Lidl, inclusief parkeren. Op de plek die overblijft komen vrije woonkavels.
Vooralsnog gaan gemeente en Woonwenz er vanuit dat beide ontwikkellocaties in 2015 gereed zijn.

Op 7 juni 2011 organiseerden gemeente en Woonwenz een informatieavond voor omwonenden. Download hier de presentatie die toen gehouden is.

Deel deze pagina