Nedinsco Fabriek officieel geopend

Publicatiedatum: 10-10-2013

Op 10 oktober vierden de gemeente Venlo en woningcorporatie Woonwenz gezamenlijk de officiële opening van de Nedinsco Fabriek. Het industrieel rijksmonument werd onlangs opgeleverd. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd ook het boek ‘De Nedinsco Fabriek – Nieuw leven voor een Bauhaus Monument’ gepresenteerd.

Na jaren van planvorming, rekenwerk en discussies over de invulling, is de restauratie en herbestemming van het voormalige Nedinsco een feit. Een van de markantste en meest besproken gebouwen van Venlo heeft een nieuwe toekomst gekregen.
Eigenaar Woonwenz heeft in nauwe samenwerking met de gemeente Venlo de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de restauratie. Mede dankzij de financiële steun van de Provincie Limburg, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Venlo kon Woonwenz het rijksmonument in volle glorie herstellen. 

Deze zomer werd het gebouw opgeleverd en inmiddels zijn vrijwel alle ruimtes verhuurd en hebben de huurders van de appartementen en commerciële ruimtes hun nieuwe onderkomen betrokken. Later dit jaar opent ook de horecagelegenheid op de bovenste verdieping van de toren haar deuren. 

Nedinsco Fabriek officieel geopendDe gemeente Venlo, die de begane grond van het gebouw huurt, werkt momenteel ook aan de inrichting. Begin 2014 worden hier enkele gemeentelijke afdelingen gehuisvest.

Van ‘Doorn in het oog’ tot ‘De trots van Venlo’

Woonwenz en de gemeente Venlo zijn bijzonder trots op het eindresultaat. “"Een zeer markant project wordt hier afgerond," aldus burgemeester Antoin Scholten. "De Nedinsco Fabriek is een uniek voorbeeld van industrieel erfgoed dat creatief wordt hergebruikt. De Maaswaard krijgt een inspirerend middelpunt.

Nedinsco Fabriek officieel geopend

En het Maasfront van Venlo een steeds krachtiger profiel.” Ook Woonwenz is zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat. Frank van Engelen, directeurbestuurder van Woonwenz: “Doel was om de doorn in het oog van mening Venlonaar te transformeren tot een gebouw dat zowel qua verschijningsvorm als qua invulling van grote waarde voor de omgeving en het historisch karakter van Venlo is. We hebben het gebouw dan ook tot op detailniveau zoveel mogelijk teruggebracht naar de oorspronkelijke verschijningsvorm.”

De Nedinsco Fabriek – Nieuw leven voor een Bauhaus monument

Voordat het zover was is lange tijd gesproken en gediscussieerd over de restauratieplannen, de juiste invulling en de kosten van de herbestemming. Over het intensieve restauratietraject heeft historicus Ragdy van der Hoek op initiatief van Woonwenz een boek geschreven.
Het boek met de titel ‘De Nedinsco Fabriek – Nieuw leven voor een Bauhaus monument’, gaat verder waar het boek van chartermeester van het gemeentearchief Frans Hermans (De Nedinsco-fabriek in Venlo – Monument van het modernisme 1921-2008) ophoudt. 

Nedinsco Fabriek officieel geopend

Destijds zorgde onder meer Frans Hermans ervoor dat er aandacht kwam voor de bijzondere architectuur van Nedinsco. Zijn publicaties, waaronder zijn laatste boek, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het uiteindelijke behoud van het gebouw. Historicus Ragdy van der Hoek: “Het boek van Hermans beschrijft de geschiedenis van het gebouw tot 2008. In dit nieuwe boek beschrijf ik hoe het vanaf dat moment verder ging. Van de eerste moeizame stappen tot het uiteindelijke restauratieplan. Het boek toont in woord en beeld hoe het gebouw van verpauperd fabriekscomplex transformeert tot stralend toonbeeld van de Bauhaus architectuur.” 

Het boek ‘De Nedinsco fabriek – Nieuw leven voor een Bauhaus monument’ werd door Woonwenz op 10 oktober tijdens de feestelijke opening gepresenteerd. De eerste exemplaren zijn uitgereikt aan burgemeester Antoin Scholten, gedeputeerde Twan Beurskens, Frans Hermans en aan oud-directeurbestuurder van Woonwenz, Arnold van Hoof, die destijds het initiatief nam om Nedinsco van de gemeente over te nemen en een nieuwe toekomst te geven. Het boek is vanaf volgende week voor 20 euro bij Woonwenz te bestellen. Geïnteresseerden kunnen daarvoor een email sturen naar infowoonwenznl.

Deel deze pagina