Nieuw woningwaarderingsstelsel weinig invloed op huurprijzen Woonwenz

Publicatiedatum: 30-09-2015

Vanaf morgen, 1 oktober, gaat het nieuwe Woningwaarderingsstelsel (WWS) in. De puntentelling op basis waarvan de huurprijs vastgesteld wordt, is gewijzigd. Woonwenz hanteert over het algemeen al lage huurprijzen voor haar sociale huurwoningen. In ons geval verandert er dus nagenoeg niets.

Uit de media bleek dat diverse corporaties de huurprijzen van vele huurwoningen moeten bijstellen als gevolg van de nieuwe puntentelling. Voor Woonwenz geldt dat maar zeer beperkt. Onze huurprijzen zijn over het algemeen al lager dan gemiddeld. Uit onze berekeningen blijkt dat de huurprijs van ongeveer 1% van onze sociale huurwoningen door de nieuwe puntentelling (iets) boven de maximaal redelijke huurprijs uitkomt. Uiteraard passen wij deze huurprijzen zelf proactief aan en zullen wij de huurders die dit betreft hierover informeren. Eventueel teveel betaalde huur over de maand oktober wordt gecorrigeerd.

WWS
Het nieuwe woningwaarderingsstelsel geldt voor sociale huurwoningen. De huurprijzen van geliberaliseerde huurwoningen (woningen die bij het ingaan van de huurovereenkomst een huurprijs boven de liberalisatiegrens hadden) worden niet begrensd door het puntensysteem. Voor specifieke wooneenheden, zoals studentenkamers en woonwagen(standplaatsen) gelden overigens aparte (ongewijzigde) puntensystemen.

Huurders die twijfelen kunnen uiteraard contact met ons opnemen. Op de website van de Woonbond is meer informatie te vinden over het nieuwe WWS. Ook op deze pagina van de Rijksoverheid leest u meer over het nieuwe Woningwaarderingsstelsel. Hier kunt u zelf ook een huurprijscheck uitvoeren. 

Deel deze pagina