Nieuwbouw aan Bremweg Venlo-Oost start dit najaar

Publicatiedatum: 16-03-2011

Ter hoogte van de in 2008 gesloopte Bremflats bouwt Woonwenz 26 levensloop­bestendige woningen. Door de nieuwbouw ontstaat doorstroming in de wijk. De gemeente maakt daarnaast werk van het groen in het gebied.

Van de 26 levensloopbestendige woningen zijn er 18 bestemd voor de sociale verhuur en acht voor de verkoop. Met de bouw van deze levensloopbestendige woningen, wil Woonwenz doorstroming in de wijk op gang brengen. Uit de Wijkfoto die de gemeente in 2005 opstelde, bleek een tekort aan woningen en voorzieningen voor senioren in het gebied ‘Op de Berg’. Hierdoor trekken ouderen noodgedwongen weg uit de wijk, of wonen ze in huizen die minder geschikt zijn voor senioren, zoals de zogeheten Witte Woningen. Directeurbestuurder Frank van Engelen van Woonwenz: “De nieuwe woningen aan de Bremweg worden speciaal gebouwd voor de ouderen in de wijk. Wanneer zij verhuizen, laten zij grote woningen achter voor gezinnen met kinderen. Deze doorstroming zorgt voor een gevarieerde buurt voor diverse doelgroepen.” 

De bouw aan de Bremweg start dit najaar. Als alles naar verwachting verloopt, worden de woningen eind 2012 opgeleverd.
 
Op het terrein worden parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers gerealiseerd. Zodoende neemt de parkeerdruk op de omgeving niet toe. Op verzoek gaan Woonwenz en de toekomstige eigenaren van de koopwoningen, de particuliere parkeerplaatsen zelf beheren. “Een goed initiatief dat we als gemeente graag ondersteunen," zegt wethouder Ramon Testroote. "In ons coalitieakkoord is afgesproken dat we steeds meer een beroep gaan doen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en organisaties. Dit is een mooi voorbeeld.” 
 
Groen versterkt
De woningen worden grotendeels gebouwd op de open plek waar ooit de flats stonden. Hierdoor blijft het bos rondom de woningen vrijwel helemaal behouden. De gemeente zorgt, mede op verzoek van de buurt, dat het bos opgeknapt wordt en er voldoende wandelpaden komen. Hoe het er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Bij het ontwerp gaat de gemeente de buurt en Woonwenz betrekken. 
 
Meer informatie
Bewoners van de Witte Woningen hebben voorrang op de nieuw te bouwen huurwoningen. De verhuur start dit najaar. Geïnteresseerden in de koopwoningen kunnen zich nu reeds wenden tot Woonwenz via onze Klantenservice: 077-3893131 of infoklantenservicenl.

Deel deze pagina