Nieuwbouw Venlo-Noord fase 2 opgeleverd

Publicatiedatum: 04-12-2014

Vandaag worden de laatste sleutels van de nieuwbouw in het plangebied Venlo-Noord fase 2 aan de bewoners uitgereikt. De laatste huurders die nog in de bestaande oude huurwoningen tussen de Adelborstenstraat, Zoutmetersstraat en Pelsmakersstraat wonen, verhuizen naar de nieuwe woningen. Begin 2015 zullen vervolgens ook de laatste vrijgekomen oude woningen gesloopt worden.

Snelle bouwtijd
In de afgelopen jaren maakten circa 250 oude huurwoningen in het plangebied gefaseerd plaats voor in totaal 61 nieuwbouwwoningen. Er zijn 48 sociale huurwoningen (levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen) en 13 koopwoningen gerealiseerd. Eind vorig jaar werden aan de Rummerkampstraat en Schutroestraat al de eerste woningen opgeleverd. Vervolgens startte net voor de bouwvak van dit jaar de tweede bouwfase. De korte bouwtijd van circa vijf maanden is te danken aan het PlusWonen-concept van aannemer Jongen. Hierdoor was de ruwbouw van de woningen al in een paar weken zichtbaar. 

Koopwoningen
De nieuwe huurwoningen in Venlo-Noord zijn specifiek bedoeld voor de huidige bewoners van de wijk. Zij hebben dan ook grote invloed gehad op het ontwerp van het gebied en de indeling van de nieuwe woningen. Eind vorig jaar besloten aannemersbedrijf Jongen Venlo BV en Woonwenz om ook koopwoningen toe te voegen aan het herstructureringplan. Deze worden, net zoals de huurwoningen, ook volgens het PlusWonen-concept gebouwd. Inmiddels zijn er al enkele woningen verkocht. De koopsom van deze woningen is met € 156.000,- v.o.n. zeer gunstig. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij VeTeBe makelaardij in Venlo. 

Openbare gebied
Naast de realisatie van nieuwe woningen is er ook geïnvesteerd in de herinrichting van de openbare ruimte. Gemeente Venlo opende in mei van dit jaar samen met partners en bewoners het buurtparkje. Het ontwerp en de inrichting van dit parkje is in nauwe samenwerking met de bewoners tot stand gekomen. De Schutroestraat en de Rummerkampstraat zijn ter hoogte van dit parkje volledig opnieuw ingericht. Momenteel wordt rondom de nieuwbouw in het gebied tussen de Zoutmetersstraat en de Adelborstenstraat de openbare ruimte vernieuwd. Naar verwachting is dit begin 2015 gereed. Wanneer de laatste woningen gesloopt zijn, wordt tenslotte nog het vrijgekomen terrein ingericht als openbaar groengebied. 

Investeringen Venlo-Noord
Na de voltooiing van de sloopwerkzaamheden en de inrichting van het openbaar gebied (begin 2015) is de tweede fase van de gebiedsontwikkeling in Venlo-Noord afgerond. Woonwenz investeerde circa 14 miljoen in euro in deze fase. Daarvoor had Woonwenz er al vele jaren aan gebiedsontwikkeling in Venlo-Noord opzitten. Vanaf de jaren negentig zijn in het gebied ten zuiden van de Karbindersstraat honderden woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook investeert Woonwenz, samen met partners, al vele jaren in de leefbaarheid van de wijk. Onlangs kwam minister Blok (Wonen en Rijksdienst) tijdens een werkbezoek de resultaten van vele jaren aan investeren in stenen én mensen aanschouwen. Ondanks de politieke discussie over leefbaarheidsinitiatieven door woningcorporaties, was de minister zeer te spreken over de wijze waarop de gebiedsontwikkeling in de wijk  is aangepakt. 

Extra woningen 
Hoewel Woonwenz in het gebied vooral gebouwd heeft voor de bewoners van de te slopen woningen, wordt voortdurend de behoefte getoetst aan (sociale huur)woningen in deze wijk. Mocht er voldoende interesse zijn, dan worden de bouwmogelijkheden op nog enkele lege bouwlocaties onderzocht. Geïnteresseerden kunnen zich op de website van Thuis in Limburg: www.thuisinlimburg.nl, aanmelden als belangstellende. 

Deel deze pagina