Nieuwbouwplannen Kloosterstraat Velden gepresenteerd

Publicatiedatum: 27-09-2010

Donderdag 23 september jl. presenteerde Woningstichting Venlo-Blerick haar plannen voor nieuwbouw aan de Kloosterstraat in Velden. Op de plek van het huidige Groene Kruis gebouw verreist volgend jaar een woonbegeleidingscentrum en tandartspraktijk. Donderdag werden de plannen aan omwonenden van de Kloosterstraat gepresenteerd.

In het voorjaar van 2011 start Woningstichting Venlo-Blerick, tegen die tijd Woonwenz, met de bouw van een complex met onder meer 13 zorgappartementen ten behoeve van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL). Verder komen in het gebouw een ontmoetingsruimte voor de cliënten van SGL, werkplekken voor medewerkers van SGL én een tandartspraktijk van Kies Mondzorg. De nieuwbouw komt op de locatie waar nu nog het Groene Kruisgebouw ligt. Woningstichting Venlo-Blerick sloopt dit gebouw in het voorjaar. De  naastgelegen huisartsenpost wordt nu nog niet gesloopt. Deze maakt in een later stadium plaats voor  parkeerplekken ten behoeve van bewoners en bezoekers van de nieuwbouw.
Architect Verheijen-Smeets tekende voor het ontwerp van het nieuwe woongebouw. De nieuwbouw wordt 3 verdiepingen hoog met op de vier hoeken een puntdak, waardoor het pand 4 karakteristieke torentjes krijgt. Achter het gebouw wordt een ruime tuin aangelegd voor de bewoners.
Woningstichting Venlo-Blerick verhuurt de 13 zorgappartementen, de ontmoetingsruimte en de werkplekken aan SGL. Deze stichting huisvest en begeleidt cliënten met een lichamelijke handicap. Eerder werkten de woningstichting en SGL al samen bij de realisatie van woonbegeleidingscentrum het Vlinderhuis aan de Herman Gorterstraat in Blerick.
Aan de voorzijde van de nieuwbouw op de begane grond verhuurt de woningstichting nog circa 260 m2 aan Kies Mondzorg ten behoeve van een tandartspraktijk.
Deze maand start de woningstichting met de bouwvoorbereidingen. Woningstichting Venlo-Blerick wil dit voorjaar beginnen met de daadwerkelijke bouw. Die zal ongeveer een jaar in beslag nemen.
Aan het begin van de zomer van 2012 verwacht Venlo-Blerick dat SGL en Kies Mondzorg hun intrek kunnen nemen in het pand.

Deel deze pagina