Nieuwbouwplannen Sloterbeekstraat

Publicatiedatum: 14-04-2020

Volgend jaar september starten we met de bouw van een appartementencomplex aan de Sloterbeekstraat in Venlo-Zuid. Het gebouw komt op de plek van het voormalige M&M gebouw.

 

In het nieuwe appartementencomplex van acht etages komen zo’n 26 tot 29 sociale huurwoningen die levensloopbestendig zijn. Aan dit type woningen is in Venlo grote behoefte. De appartementen zijn bedoeld voor huurders vanaf 18 jaar, maar zijn ook zeer geschikt voor senioren of mensen die minder goed ter been zijn. De komende maanden wordt gewerkt aan het ontwerp van het gebouw en start de voorbereiding. Als alles volgens planning verloopt begint de daadwerkelijke bouw in september 2021. Rond die tijd start ook de verhuur. De huurprijzen van de appartementen komen in het sociale huursegment te liggen. Huurtoeslag ontvangen is mogelijk.  

Betrekken omwonenden
We zijn samen met de gemeente Venlo al langere tijd bezig met de plannen voor het terrein. In juli 2018 was er een eerste informatiebijeenkomst voor de omwonenden.  Er werd positief gereageerd op de plannen. De opmerkingen van buurtbewoners over onder andere hun privacy, het parkeren en de leefbaarheid worden meegenomen in de planuitwerking.   

Het terrein
We zien nog altijd een grote behoefte aan sociale huurwoningen en zijn dan ook constant actief op zoek naar bouwlocaties in de gemeente. Vandaar ook dat we deze bouwlocatie graag van de gemeente aankopen. Het terrein ligt al sinds 2010 braak, toen werd het voormalige M&M gebouw gesloopt. Voor de buurt is het prettig dat er nu invulling wordt gegeven aan het braakliggende terrein. Het terrein ligt aan de Sloterbeekstraat en ligt tussen andere woningbouw en het spooremplacement. Het is een geschikte locatie voor een appartementencomplex. In juli 2019 heeft het collega van B&W dan ook besloten om in principe medewerking te verlenen aan onze plannen. De gemeente zet namelijk bewust in op het intensiever benutten van het bestaande stedelijk gebied door het herontwikkelen van braakliggende grond. Het complex ligt in de buurt van de vitale voorzieningen en het openbaar vervoer. De herbestemming van het terrein betekent ook een kwaliteitsimpuls voor de entree van de naastgelegen Jonkergouwstraat. De gemeente gaat die straat gedeeltelijk herinrichten door het verleggen van het trottoir en de rijbaan.   

Planning
Nu de gemeente en Woonwenz overeenstemming hebben kunnen de daadwerkelijke voorbereidingen, zoals het bouwrijp maken van de grond, de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning van start gaan.  

 

Deel deze pagina