Nieuwe aannemer bouwprojecten Meerlo en Melderslo

Publicatiedatum: 05-11-2013

Janssen de Jong Bouw Zuid B.V. uit Venlo gaat de 12 huurwoningen van Woonwenz in Meerlo en Melderslo afbouwen. Door het faillissement van bouwbedrijf Haegens Bouw kwamen de twee bouwprojecten eind augustus stil te liggen. Medio november start Janssen de Jong Bouw de bouwwerkzaamheden weer op. De geplande oplevering, medio 2014, is naar verwachting nog steeds haalbaar.

In september werd er contact gelegd met de nieuwe aannemer. Na de onderhandelingsgesprekken en inventarisatie van de al gedane werkzaamheden werd er overeenstemming bereikt. Begin 2014 wordt het hoogste punt van de woningen bereikt, dit kan langer duren wanneer de vorst in de wintermaanden blijft aanhouden. 

Woningtoewijzing gestart

De vier huurwoningen in Meerlo hebben een perceeloppervlakte van circa 165 m2 en de acht woningen in Melderslo hebben een oppervlakte van circa 144 m2 tot 153 m2. De sociale huurwoningen, waarbij huurtoeslag mogelijk is, zijn bestemd voor alle vormen van kleine huishoudens, starters en alleenstaanden met één of twee inwonende kinderen. Op advies van de dorpsraden hebben senioren zich alleen in Melderslo kunnen inschrijven voor een  
huurwoning. Dewoningtoewijzing is inmiddels opgestart en vindt plaats naar rato de aantallen per leeftijdscategorie die definitief ingeschreven zijn. 

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeente Horst aan de Maas en Woonwenz sloten in maart 2012 een samenwerkingsovereenkomst om de regionale woningmarkt te ondersteunen. Hierbij vooropgesteld dat er niet wordt gebouwd voor leegstand. 

Uiteindelijk moet de woningbouw bijdragen aan de leefbaarheid en de goede woonomgeving in de kern en regio. Voor de 4 huurwoningen in Meerlo en 8 huurwoningen in Melderslo bleek afgelopen jaar na onderzoek voldoende belangstelling. Na het onderzoek is overgegaan tot het uitwerken van deze twee bouwprojecten. In augustus werd er gestart met de bouw van de woningen.

Deel deze pagina