Nieuwe toekomst voor buurt De Ruit

Publicatiedatum: 11-02-2015

Over enkele maanden ronden we het grootschalige onderhoudsplan in de buurt De Ruit in Venlo-Oost af. 117 woningen worden hier momenteel van binnen en van buiten opgeknapt. Inmiddels hebben we eveneens besloten om de geplande sloop van de 24 woningen in hetzelfde gebied door te zetten. Op de vrijkomende locatie komen circa 10 levensloopbestendige woningen.

Eerst de mensen dan de stenen
De Ruit in Venlo-Oost krijgt al jaren extra aandacht van ons. Bijzonder is dat Woonwenz in plaats van investeringen in de ‘stenen’ eerst gestart is met investeren in de ‘mensen’. Mede dankzij het project Sociale Stijging, de inzet van een buurtcoördinator en VenloDroom, is de onder druk staande leefbaarheid verbeterd. De mutatiecijfers daalden fors, er kwamen meer inschrijvingen op vrijkomende woningen en uit politiecijfers blijkt een afname van overlast en criminaliteit. Het succes in de Ruit heeft ertoe geleid dat we eind 2013 besloten om ook op fysiek vlak flink te investeren. Ruim 6,5 miljoen euro steken we in het opknappen en energiezuinig maken van 117 van de 141 woningen. De combinatie van investeren in stenen én mensen, zorgt dat De Ruit ook de komende 30 jaar een sterke woonbuurt blijft.

Beperking woonlasten
Een belangrijk aspect van het plan is de beperking van de woonlasten voor huurders. Frank van Engelen, directeurbestuurder: “Woonlastenbeperking is een van onze belangrijkste prioriteiten de komende jaren. Tot en met 2021 steken we zo’n 25 miljoen euro in het terugdringen van de energiekosten. De Ruit is een mooi voorbeeld. We gaan hier van D- en E-labels naar zuinige A- en B-labels. Dat kan onze huurders een besparing van 20 tot wel 40% opleveren.” Om de labelsprong te kunnen maken worden de woningen voorzien van nieuwe daken, gevelisolatie, hr cv-ketels, balansventilatie en kozijnen met hr+ glas.

Bijzonder aan het project is de keuzevrijheid van de bewoners. Naast de werkzaamheden die bij alle woningen worden uitgevoerd, kunnen huurders op verzoek ook binnen diverse zaken aan laten passen. De keuzeopties variëren van nieuw stucwerk tot (voor diverse woningen) het realiseren van een grotere badkamer of extra slaapkamer op zolder. Alle onderhoudswerkzaamheden, ook de keuzeopties, worden zonder huurverhoging uitgevoerd. Wil een bewoner ook nog een nieuwe badkamer, keuken of toilet dan is dat, met een kleine huurverhoging, ook mogelijk. De onderhoudswerkzaamheden zijn inmiddels vergevorderd. We verwachten deze rond de zomer te kunnen afronden.

Sloop 24 woningen
Na de afronding van het onderhoudsplan blijven we de komende tijd nog actief in de wijk. 24 woningen in het projectgebied moeten namelijk plaatsmaken voor circa 10 nieuwe levensloopbestendige woningen. Hierdoor is het ook voor senioren mogelijk in de wijk te blijven wonen en is een gedifferentieerde bewonerssamenstelling gegarandeerd. De sloopplannen stuitten eerder op fel verzet bij enkele huidige huurders. “Begrijpelijk”, aldus Frank van Engelen. “Dergelijk nieuws heeft een behoorlijke impact. We hebben in het begin van het project steken laten vallen, maar door intensieve gesprekken met alle bewoners en onze ervaring in dergelijke trajecten hebben we overeenstemming bereikt.” We hebben de afgelopen maanden veel tijd uitgetrokken om de woonwensen van alle bewoners te inventariseren. Zestien huurders zijn zelfs al vertrokken naar een andere woning of hebben een nieuwe woning geaccepteerd. Inmiddels is dan ook geconcludeerd dat er ruim voldoende medewerking is om het definitieve sloopbesluit te kunnen nemen.

We hebben inmiddels de sloopvergunning aangevraagd en trekken de komende maanden uit om de huurders van de nog bewoonde huizen aan een nieuwe woning te helpen. Als dit voorspoedig verloopt kunnen we eind 2015 / begin 2016 starten met de sloop. Tegelijkertijd wordt gestart met het ontwikkelen van de nieuwbouwplannen. Deze verwachten we rond de zomer van dit jaar te kunnen presenteren.     Deel deze pagina