Ontruiming woonwagenstandplaats goed verlopen

Publicatiedatum: 19-10-2011

Gisteren heeft in opdracht van Woonwenz een ontruiming plaatsgevonden van een woonwagenstandplaats in Venlo-Noord. Enige tijd geleden trof de politie bij een inval harddrugs aan in de betreffende woonwagen. Hierop heeft de burgemeester de woonwagen voor gesloten verklaard.

De woonwagenlocatie in Venlo-Noord, en dus ook de bewuste standplaats, is eigendom van de gemeente Venlo. Woonwenz doet het beheer en de verhuur van de standplaatsen voor de gemeente. De woonwagen waarin de drugs zijn aangetroffen is eigendom van de bewoner zelf. Voor de standplaats had de bewoner een huurovereenkomst met Woonwenz.

Volgens een convenant inzake drugs(handel), dat Woonwenz enige tijd geleden met de gemeente sloot, start de corporatie bij constatering van harddrugs altijd een procedure bij de rechter tot beĆ«indiging van de huurovereenkomst. Dit geldt zowel voor reguliere woningen als voor woonwagenstandplaatsen. Ook hier heeft Woonwenz deze juridische procedure gestart. De rechter heeft Woonwenz in het gelijk gesteld en de afgelopen dagen heeft de bewoner de kans gekregen om zijn eigendommen van de gehuurde standplaats te verwijderen. Gisteren heeft in samenwerking met gemeente en politie de ontruiming plaatsgevonden. Hierbij zijn alle overige roerende zaken die nog aanwezig waren, waaronder de woonwagen zelf, verwijderd en door de gemeente afgevoerd. 

De ontruiming heeft tot gisteravond laat geduurd en is rustig en zonder tegenwerking verlopen. De hele dag en avond waren uit veiligheidsoverwegingen politiemensen en ME-ers aanwezig om waar nodig te assisteren bij de ontruiming. 

Ook op en rondom het kantoor van Woonwenz is sinds het ontruimingsvonnis extra beveiliging aanwezig. Woonwenz heeft deze maatregelen genomen in nauw overleg met de politie naar  aanleiding van serieuze signalen van bedreiging aan het adres van de corporatie. Woonwenz beziet deze week of en op welke wijze de extra beveiliging op haar kantoor de komende tijd gehandhaafd blijft.

Deel deze pagina