Ook in 2018 slechts minimale huurverhoging voor meeste huurders

Publicatiedatum: 16-04-2018

We hebben er dit jaar wederom voor gekozen om het huurverhogingsvoorstel van het kabinet niet door te voeren voor verreweg de meeste huurders. Voor het derde jaar op rij wordt de huur voor de meeste bewoners slechts verhoogd met het inflatiepercentage* van 1,4%. We doen dit om de woonlasten van onze huurders zo laag mogelijk te houden.

Direct naar Huurverhoging 2018

Huurverhoging 2018
Het kabinet heeft ook dit jaar weer gekozen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat betekent dat huurders met een hoog inkomen die een sociale huurwoning huren, meer huurverhoging mogen krijgen dan huurders met een lager inkomen. Hiermee wil het kabinet scheefwonen tegengaan en doorstroming bevorderen. Iemand woont scheef als hij met een hoog inkomen in een sociale huurwoning woont, terwijl deze eigenlijk bedoeld is voor mensen met een krappere beurs. Huurders met een inkomen tot maximaal € 41.056,- die in een sociale huurwoning wonen, mogen van het kabinet 3,9% huurverhoging krijgen. Woonwenz gaat hier niet in mee en rekent voor deze groep alleen de inflatie door. De huur gaat in dit geval omhoog met maximaal 1,4%. Dit geldt voor 95% van onze huurders van sociale huurwoningen. De andere 5% heeft een inkomen boven de € 41.056 en woont volgens het kabinet dus ‘scheef’. Voor deze groep geldt een inkomensafhankelijk huurverhoging van maximaal 5,4%. Sociale huurwoningen, waarvan we de prijs kunstmatig laag houden, zijn namelijk in de eerste plaats bedoeld voor mensen die geen andere huur- of koopwoning kunnen betalen. Vandaar dat wij voor deze groep het voorstel van het kabinet wel volgen en de huur dus verhogen met maximaal 5,4%. Een uitzondering daarop zijn huurders die vóór het begin van het jaar de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt of een huishouden van vier of meer personen hebben.

De regels vanuit de overheid gelden alleen voor sociale huurwoningen. Voor geliberaliseerde huurwoningen of andere objecten, zoals parkeerplaatsen, mogen verhuurders zelf een redelijk percentage hanteren. Woonwenz kiest ervoor om de huren van geliberaliseerde huurwoningen en andere objecten te verhogen met een percentage tussen de 1,4% en 3,9%.

Laagste huren in de regio
De gematigde huurverhoging past binnen ons beleid om de woonlasten van onze huurders te beperken. Wij zetten ons hier al jaren voor in. Zo steken we tot en met 2021 circa 25 miljoen euro in het (nog) energiezuiniger maken van onze woningen. We doen dat zonder huurverhoging door te voeren, wat vrij ongebruikelijk is. Hierdoor profiteren bewoners dus maximaal van de investeringen en de daarmee gepaard gaande daling van de energielasten.
Een andere maatregel om de woonlasten te drukken is onze gratis service ‘klein huurdersonderhoud’. De meest voorkomende reparaties die eigenlijk door huurders zelf moeten worden uitgevoerd en betaald, nemen wij (zonder bijkomende kosten) voor onze rekening.
De huurprijs zelf houden we eveneens zo laag mogelijk. Zo vragen we fors minder huur voor onze woningen dan wat wettelijk is toegestaan en hanteren we al jaren vele lagere huurverhogingspercentages dan wat het kabinet voorstelt. We zijn er dan ook trots op gemiddeld de laagste huren in de regio te hebben.

Meer weten over de huurverhoging 2018, de percentages die Woonwenz hanteert en hoe u bezwaar kunt maken? Klik dan hier. 


* Inflatie is de stijging van het algemeen prijspeil. Het betreft hier dus een compensatie voor de kostenstijging. Uitkeringen en lonen stijgen in Nederland meestal mee met de inflatie. Dit jaar is het inflatiepercentage 1,4%.
 

Deel deze pagina