Oplossing voor centrum Blerick

Publicatiedatum: 25-10-2013

De gemeente Venlo, Woonwenz, Antares en Berden hebben afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op de Oude Staay locatie en het Laurentiusplein. Daarmee kan het centrumplan voor Blerick uiteindelijk toch geheel worden afgerond. Daarnaast heeft het overleg geleid tot meer afspraken over projecten die niet direct deel uitmaken van het centrumplan, zoals onder andere de realisatie van groepswoningen door De Zorggroep op de locatie van het in 2012 gesloopte verzorgingshuis Onder De Wieën.

LaurentiuspleinOplossing voor centrum Blerick

De beoogde uitbreiding van Berden en Albert Heijn gaat in afgeslankte vorm door. De oorspronkelijke  5.000 m2  is teruggebracht naar 3.500 m2 commerciële ruimte die grotendeels worden gebruikt voor de uitbreiding van Berden en Albert Heijn. Antares bouwt 25 sociale huurappartementen. De boogde plannen op de plek van het oude Tivoli zijn komen te vervallen. Door het schrappen van de parkeergarage is het van belang dat de parkeerplaats Laurentiusplein volledig beschikbaar blijft. De gemeente zal de openbare ruimte in het gebied voor haar rekening nemen. Dit gebeurt samen met de partners en omwonenden in dit gebied.

Het voormalig “Garage Gommans” terrein aan de Maasbreesestraat wordt onderdeelOplossing voor centrum Blerick van het centrumplan. Dit terrein is al jaren een doorn in het oog voor de omgeving en heeft een verpauperde uitstraling. Eind 2012 is het pand gesloopt en deels ingericht als parkeerterrein. Om de toenemende parkeerbehoefte op te vangen wordt dit een volwaardig parkeerterrein met circa 135 parkeerplaatsen. Het terrein blijft eigendom van ontwikkelaar Berden, maar is wel openbaar toegankelijk.

Oude Staay locatie

Op de Oude Staay locatie realiseert Woonwenz zo’n 50 sociale huurappartementen. De appartementen zijn geschikt voor mensen van middelbare en hoge leeftijd. Definitieve ontwerpplannen worden hiervoor nog uitgewerkt en zullen in 2014/2015 concreet zijn. Woonwenz verwacht de appartementen medio 2017 op te leveren. Rondom het appartementencomplex wordt een parkachtig Oplossing voor centrum Blerickverblijfsgebied gecreëerd. Daarnaast zijn er nog gesprekken gaande met winkelcentrum “de Wieën” die de mogelijkheid heeft op het terrein van de Oude Staay zeer beperkt uit te breiden, waardoor de geplande vergroting van C1000 mogelijk wordt door interne verhuizingen. 

Overige projecten

Van den Beucken is vol lof over de rol van woningcorporaties Antares en Woonwenz. “De corporaties hebben over de grens van het eigen belang heen gekeken en in overleg met de gemeente oog gehad voor wat goed zou zijn voor Blerick. Dit heeft geleid tot afsprakenkaders binnen het oorspronkelijk centrumplan, maar heeft ook geleid tot realisatieafspraken op andere locaties rondom het centrum.” Die andere locaties zijn de Witherenstraat, de oude locatie van verzorgingshuis Onder De Wieën en de hoek Steegstraat / Laurentiusstraat.

Op de Witherenstraat realiseert Antares 17 grondgebonden woningen. Oplossing voor centrum BlerickDaarnaast verkoopt zij een deel van de grond voor de realisatie van een AHOED (apotheken en huisartsen onder een dak). De Zorggroep bouwt een zestal groepswoningen op de locatie van verzorgingshuis Onder De Wieën, die in 2012 is gesloopt. Op de hoek Steegstraat / Laurentiusstraat realiseert Antares zorgstudio’s.

Partijen hebben de komende 2 à 3 maanden nodig om de gemaakte afspraken in detail te verwerken in contracten. Gelijktijdig loopt de actualisatie van het bestemmingsplan dat, afhankelijk van de bezwaarprocedures, eind 2014 kan worden vastgesteld. De beoogde plannen worden hierin meegenomen. Een enkel initiatief kiest er voor een eigen WABO-procedure te volgen om eerder te kunnen starten met bouwen. Dit betekent dat er in 2015 veel bouwplannen in uitvoering zijn of komen en in 2016 / 2017 de openbare ruimte zal worden aangelegd en afgerond.

Deel deze pagina