Opschoonactie Kleistraat van start

Publicatiedatum: 05-06-2019

In de Belfeldse Kleistraat zijn bewoners gestart met het opknappen van de eigen woonomgeving. Hierin worden ze ondersteund door Woonwenz, bewonersondersteuners en de gemeente Venlo. Zaterdag vond de aftrap plaats

 

Actieplan Woonomgeving
Aanleiding voor het project is het verslechteren van de woonomgeving op diverse plekken in de gemeente Venlo, waaronder ook in Belfeld. Afgelopen jaar nam Woonwenz het initiatief om in de Kleistraat in Belfeld te starten met een gezamenlijk ‘buurt-verbeterproject’. Doel daarvan is om bewoners duidelijk te maken dat zij door samenwerking en wat hulp van professionals hun eigen woonomgeving kunnen verbeteren. Hoewel het even duurde voordat bewoners mee gingen doen en de regie namen, is er inmiddels een actief buurtcomité. Samen is er een actieplan gemaakt waarin onder andere het opschonen van de achterpaden, extra verlichting, verfraaien van het straatbeeld en de erfafscheidingen tussen de woningen zijn opgenomen.  

Opschoonactie
Op 1 juni zijn de bewoners begonnen met het opschonen van de achterpaden en het groen. Circa driekwart van de bewoners van de Kleistraat heeft meegeholpen. De sfeer was heel gemoedelijk en er is er veel werk verricht. De bewoners werden zo enthousiast dat ze na het opschonen van de achterpaden elkaar ook nog zijn gaan helpen met het opknappen van de eigen tuintjes.

 

Erfafscheidingen
Binnenkort krijgt de actie een vervolg. Op 15 juni gaat Woonwenz de erfafscheidingen aan de achterzijde van de tuinen vervangen. Oude schuttingdelen die nog in goede staat zijn, worden door de bewoners zelf hergebruikt en waar wenselijk tussen de tuinen geplaatst.

Overige werkzaamheden
Hier blijft het niet bij. Later dit jaar pakken Woonwenz en de gemeente in samenspraak met de bewoners de verlichting bij de achterpaden en parkeerplaatsen op. Ook worden er bloembakken geplaatst en wordt het openbaar groen opgefrist. De woningen zelf komen eveneens aan de beurt. Wij voorzien deze binnenkort van kunststof kozijnen en nieuwe deuren.

De resultaten zijn tot nu toe dus zeer veelbelovend. Achter de schermen wordt bekeken hoe de aanpak samen met de bewoners toekomstbestendig kan worden gemaakt en of deze aanpak ook naar andere buurten uitgerold kan worden.

Heb je ideeën voor je eigen buurt en woon je in een woning van Woonwenz? Neem dan gerust eens contact op met onze buurtcoördinatoren.

 

 

Deel deze pagina