Opvanghuis voor vrouwen aan Johannes Boscostraat.

Publicatiedatum: 22-03-2011

Over enkele weken start Woonwenz met het geschikt maken van 12 appartementen op de Johannes Boscostraat voor de individuele huisvesting van cliënten van de Mutsaersstichting.

Het project is een initiatief van de Gemeente Venlo, Mutsaersstichting en Woonwenz. De toekomstige bewoners zijn vrouwen, eventueel met kinderen, die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en (tijdelijk) gescheiden van hun man gaan wonen.

De vrouwen, maar ook hun partners, worden door de Mutsaersstichting begeleid en ondersteund om tot goede permanente oplossingen te komen. De nieuwe gescheiden woonsituatie biedt voor de vrouwen en hun kinderen de nodige rust zodat ze met hulp van de Mutsaersstichting een nieuwe toekomst op kunnen bouwen.

Inmiddels zijn er op diverse plekken in Nederland dergelijke opvanghuizen gerealiseerd. Onterecht worden deze locaties nogal eens verward met de zogenaamde Blijf van mijn Lijf-huizen; huizen op geheime locaties, waar vrouwen uit heel het land met hun kinderen in anonimiteit wonen, omdat zij in gevaar verkeren. Bij de vrouwen die gehuisvest worden in de woningen aan de Johannes Boscostraat is geen sprake van een gevaarlijke situatie. Deze vrouwen worden vooraf gescreend en hun nieuwe woning is niet geheim. De vrouwen en hun kinderen ‘duiken dan ook niet onder’, ze gaan vanwege problemen thuis tijdelijk in de vrouwenopvang wonen, in een natuurlijke woonsetting en waar hulpverlening gecentreerd is. Ze willen graag een nieuw leven in deze regio opbouwen. De bedoeling is dat de vrouwen in samenwerking met andere bewoners en instanties, actief gaan participeren in de wijk.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden