Opwaardering Kloosterkwartier krijgt vervolg

Publicatiedatum: 16-06-2011

Deze maand is Woonwenz begonnen met de cascorenovatie van blok 1 van de flats aan de Koninginnesingel. Zij startte al eerder met het geschikt maken van de appartementen voor de huisvesting van studenten en de realisatie van een studentensociëteit. De opwaardering van het Kloosterkwartier krijgt hiermee definitief een vervolg.

Studentenkamers
In september, als het nieuwe studiejaar start, wil Woonwenz een groot deel van de 24 appartementen aan de Koninginnesingel gereed hebben voor de verhuur aan studenten. Diverse woningen zijn reeds leeg. In die appartementen is Woonwenz eerder dit jaar gestart met de werkzaamheden. Directeurbestuurder van Woonwenz, Frank van Engelen: “Door niet te wachten totdat alle appartementen leeg zijn, kunnen studenten komend studiejaar al hun intrek nemen. Ook loopt de verbouwing zo gelijk op met de realisatie van studentensociëteit The Hub in de plint van het gebouw. Wij verwachten volgende week de sleutel van de soos te kunnen overhandigen aan de studentenverenigingen. Zij kunnen dan starten met de inrichting en aan het begin van het komend studiejaar open, gelijk met de oplevering van de studentenkamers.”

De appartementen aan de Koninginnesingel gaan straks 2 of 3 studentenkamers bevatten en een gezamenlijke woonkamer, keuken, douche en toilet. In totaal komen er in Blok 1 circa 55 kamers. Eerder deze maand is Woonwenz begonnen met het opknappen van de buitenzijde van Blok 1. Zo worden de isolatiepanelen aan de voorzijde vervangen, komt er nieuw voegwerk en worden alle kozijnen opnieuw geschilderd. Ook de dakbedekking wordt gerestaureerd. Woonwenz verwacht de werkzaamheden eind juli te kunnen afronden. Wethouder Beurskens (Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting): “Het is fantastisch dat Woonwenz het appartementencomplex grondig aanpakt en ombouwt tot studentenwoningen. Dit sluit goed aan op alle initiatieven van gemeente en partners om studenten aan onze stad te binden.”

Onderdoorgang
Woonwenz hoopt op korte termijn ook de winkelpuien op de begane grond te kunnen vervangen. Omdat dóór de flats een onderdoorgang moet komen – de gemeente Venlo legt hier een nieuw fietspad aan-,  starten deze werkzaamheden later. De gemeente werkt op dit moment samen met Woonwenz aan een ontwerp voor de onderdoorgang. Beurskens: “Het verdwijnen van het fietspad op het Vleesplein maakt de weg vrij om het hele plein op de schop te nemen, zodat er weer een aantrekkelijk gebied ontstaat in een van de belangrijkste poorten van onze stad.”
Het is nog niet duidelijk hoe breed de onderdoorgang moet worden en hoeveel meter commerciële ruimte hierdoor in de plint verdwijnt. Wanneer de afmetingen bekend zijn worden de ruimtes opnieuw ingedeeld en voorzien van nieuwe puien. Woonwenz is in gesprek met de ondernemers die door de onderdoorgang hun winkelruimte verliezen, over verhuizing van hun zaak naar een andere plek in de plint.

Kloosterkwartier fase 2
De transformatie van de flats is de eerste stap in de opwaardering van het Kloosterkwartier fase 2.
Woonwenz startte in 2007 de herontwikkeling van de binnenstadswijk met de realisatie van Domani en de verbouwing van het voormalige klooster. De gemeente zorgde dat het plein aan de Nieuwstraat een metamorfose kreeg. Binnenkort gaan gemeente en Woonwenz aan de slag met het verder ontwikkelen van de plannen voor het gebied tussen de Koninginnesingel en de Dominicanenstraat. Van Engelen: “Duidelijk is dat de tweede fase van het Kloosterkwartier er anders uit komt te zien dan de eerste. Waar in de eerste fase rust en bezinning centraal staat, gecombineerd met wonen en cultureel-maatschappelijke functies, ligt de nadruk in de tweede fase op wonen en voorzieningen voor studenten.
 
De verhuur van de eerste studentenwoningen start binnenkort. Geïnteresseerden kunnen zich reeds melden bij Woonwenz. Na de zomer wordt bekeken of ook in het naastgelegen Blok 2 studentenkamers komen. De tijdelijke huurcontracten in het kader van de leegstandswet lopen hier in maart volgend jaar af.

Deel deze pagina