Plannen blok Bergstraat gereed

Publicatiedatum: 25-11-2009

Na jaren van visievorming en planontwikkeling, wordt er komend jaar daadwerkelijk gebouwd in Q4. Woningstichting Venlo-Blerick heeft de plannen voor het Blok Bergstraat gereed en presenteert deze op woensdag 25 november aan omwonenden en geïnteresseerden.

Sinds oktober zijn de gemeente Venlo en Woningstichting Venlo-Blerick bezig met het slopen van diverse woningen in het Blok Bergstraat. Dit gebied is het eerste stuk van Q4 dat aangepakt gaat worden en bestaat uit de straten Lichtenberg, Bolwaterstraat, Helschriksel, Kwietheuvel en Bergstraat. Het Blok Bergstraat is opgedeeld in twee delen, het westelijk blok en het oostelijk blok. De woningstichting start volgend jaar met nieuwbouw in het westelijk blok. Het oostelijk blok is begin 2011 aan de beurt.

Voor elk wat wils 

In totaal worden er in Blok Bergstraat 15 grondgebonden woningen en 13 appartementen gebouwd. De 13 appartementen komen op de hoek van de Bolwaterstraat-Lichtenberg (4 appartementen) en de hoek van

 de Lichtenberg-Helschriksel (twee blokken van in totaal 9 appartementen). Op de begane grond van ieder appartementengebouw zijn commerciële voorzieningen, zoals winkeltjes of galeries, mogelijk. De 15 grondgebonden woningen komen aan de Lichtenberg (6) en de Bergstraat (9).

Voor het ontwerp van het plan tekenden architectenbureaus Satijn+ en Mevissen+partners. Vooraf heeft de woningstichting op basis van het WOP+ diverse eisen geformuleerd. Zo moesten de nieuwe woningen voldoen aan hoge technische eisen, vanwege onder andere de ongelijke grond. Daarnaast dienden de woningen een hoge kwaliteit te hebben met een bijzondere architectuur, passend bij de buurt. Binnen de architectenbureaus zijn vervolgens meerdere, vaak jonge, architecten aan de slag gegaan. 

Het resultaat is een plan met grote diversiteit aan gevels en kleurgebruik, dat refereert aan de beleving van de 19e eeuw en past bij het huidige (bijna pittoreske) straatkarakter. Er zijn  bijzondere gevelbeelden ontstaan, die suggereren dat er meer (kleine) woningen liggen dan er daadwerkelijk zijn. Achter de verschillende geveltjes liggen namelijk ruime, eigentijdse woningen. Verder hebben de woningen unieke eigenschappen, zoals een hoog plafond op de begane grond van circa 3,5 meter. Ook hebben enkele panden een ruimte die ingericht kan worden als werkplaats of atelier. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om wonen en werken te combineren. Woningstichting Venlo-Blerick denkt daarbij vooral aan creatieve en culturele ambachten, passend bij het nieuwe Q4.

Cradle 2 Cradle 

Een van de woningen in de Bergstraat krijgt een wel heel bijzondere uitstraling. Dit pand, dat wordt gebouwd tussen twee huidige panden, wordt het eerste huis in Venlo dat volgens de principes van Cradle 2 Cradle wordt gebouwd. Lange tijd was de komst van deze woning onzeker, omdat het gemeentelijk kwaliteitsteam het ontwerp afkeurde. Nu het college besloten heeft toch voor dit ontwerp van de C2C woning te willen gaan, heeft de woningstichting het plan weer opgepakt. Woningstichting Venlo-Blerick is momenteel bezig met de nadere uitwerking en oriënteert zich nog op een passende functie.

Aanjager voor Q4 

Zoveel diversiteit in woonvormen en de extra kosten van bouwen in de binnenstad, heeft wel de consequentie dat Woningstichting Venlo-Blerick diep in de buidel moet tasten voor het plan. Om de kosten van de financiering eruit te krijgen, zouden alle woningen circa 1.200 euro per maand huur moeten opbrengen. Woningstichting Venlo-Blerick vraagt echter gematigde huren, waarvan een deel onder de huurtoeslaggrens. Het project is daarmee voor circa de helft verliesgevend. Voor de woningstichting is dit niet uniek, maar het is voor haar wel van groot belang dat er op de lange termijn perspectief is en dat Q4 in haar totaliteit een sterke opwaardering krijgt. Hiervoor is het noodzakelijk dat andere investeerders zich gaan melden. Woningstichting Venlo-Blerick hoopt dat de hoge kwaliteit van het Blok Bergstraat een aanjagende functie heeft voor Q4. 

Volgens de planning worden de woningen in het westelijk blok eind 2011 opgeleverd. Het oostelijk blok is rond de zomer van 2012 klaar. Woningstichting Venlo-Blerick start rond de zomer van 2010, via dochteronderneming Maesteyn, met de verhuur. Mensen die nu al hun interesse kenbaar willen in wonen en/of werken in Q4, kunnen zich melden bij Maesteyn, Nieuwstraat 23, 077-3201360, info@maesteyn.nl.

Deel deze pagina