Plannen MFA Venlo-Oost bijgesteld

Publicatiedatum: 07-07-2014

Woonwenz en de gemeente Venlo hebben recentelijk besloten de oorspronkelijke plannen voor een Multifunctionele Accommodatie (MFA) Venlo Oost bij te stellen. Partijen zien af van een ontwikkeling aan de Casinoweg en onderzoeken nu of een MFA op ‘de Strip’ aan de Leutherweg gerealiseerd kan worden.

Economische ontwikkelingen, gemeentelijke bezuinigingen, afnemende leerlingenprognoses voor basisschool Taal & Lent en te hoge grondkosten maken dat de exploitatie van de MFA in haar oorspronkelijke opzet te ambitieus en niet meer realistisch is.

In de nieuwe plannen, die de gemeente Venlo in overleg met toekomstige gebruikers en wijkbewoners gaat uitwerken, is in ieder geval plek voor drie maatschappelijke voorzieningen: een basisschool, een gymzaal en een Huis van de Wijk, inclusief peuterspeelzaal. Daarbij wordt gekeken of renovatie van de bestaande gebouwen mogelijk is. De eerder geplande woningbouw aan de Leutherweg is niet haalbaar.

School MFA

“Het oorspronkelijk plan was complex en omvangrijk en werd voortdurend door de tijd ingehaald” stelt Ramon Testroote (Gemeenschapshuizen). “Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot de bijgestelde plannen met een compact en multifunctioneel programma, zonder woningbouw. En dat is uiteindelijk beter voor de toekomstige sociale samenhang, veiligheid en de leefbaarheid in dit deel van Venlo-Oost.”

De nieuwe plannen worden ongeveer 1000 vierkante meter kleiner, waardoor de door Woonwenz aangekochte grond aan de Casinoweg, naast de friture, niet meer nodig is. 

 schoolplein MFADirecteur-bestuurder van Woonwenz, Frank van Engelen: “Woonwenz en de gemeente hebben in de gebiedsontwikkeling van Venlo-Oost steeds samen opgetrokken. We onderschrijven dan ook het belang van een goede basisschool en voorzieningen in dit deel van de wijk. Hoewel Woonwenz geen partij meer is in de realisatie van deze plannen, blijven wij natuurlijk wel partner in het gebied. We zullen onder meer op zoek gaan naar een nieuwe bestemming voor onze grond aan de Casinoweg. Omdat deze locatie al geruime tijd leeg ligt en hier op korte termijn geen nieuwbouw gepleegd zal worden, kijken we omwille van de leefbaarheid ook naar een passende tijdelijke invulling. Hier zullen we het buurt- en bewonersnetwerk bij betrekken.” 

Behoud voorzieningenniveau

In de nieuwe plannen wordt ook gekeken hoe een uitbreiding van de Lidl supermarkt, naast de drie maatschappelijke voorzieningen, gerealiseerd kan worden. Het is belangrijk om de huidige overlast van laden en lossen en parkeren op te lossen. Verder is het behoud van een goede basisschool erg belangrijk voor de leefbaarheid van deze wijk. Basisschool Taal & Lent wil een goede onderwijsfunctie in de wijk neerzetten door samen te werken met het Huis van de Wijk en de peuterspeelzaal. De huidige gymzaal, die door Taal & Lent en de Groenveldschool wordt gebruikt, is verouderd. Op dit moment wordt bekeken of renovatie van de gymzaal de beste optie is.  

Na de zomervakantie worden de nieuwe plannen in overleg met de toekomstige gebruikers verder uitgewerkt, zodat de gemeenteraad begin 2015 een besluit kan nemen over de realisatie.

Deel deze pagina