Plannen tweede fase gebiedsontwikkeling Venlo-Noord gepresenteerd

Publicatiedatum: 18-12-2012

Gisteravond presenteerde Woonwenz de plannen voor de tweede fase van de gebiedsontwikkeling in Venlo-Noord aan de bewoners van de wijk. Het gebied rondom de Zoutmetersstraat krijgt de komende jaren een totale metamorfose en wordt ingericht met veel groen en 53 levensloopbestendige- en eengezinswoningen. De woningen worden vanaf medio volgend jaar in fasen gebouwd en zijn primair bedoeld voor de huidige bewoners in dit gebied. De gemeente Venlo richt de openbare ruimte opnieuw in.

Hoogwaardige gebiedsontwikkeling
Op dit moment telt het plangebied nog zo’n 142 verouderde huurhuizen, waarvan er nog een kleine 70 bewoond zijn. Ongeveer 40 woningen zijn het afgelopen jaar al gesloopt omwille van de leefbaarheid. De nieuwe woningen zijn speciaal bedoeld voor de huidige bewoners die in de wijk willen blijven wonen. Woonwenz denkt dat 53 nieuwe woningen voldoende zijn, maar in het plangebied is ruimte voor meer woningen als dat achteraf toch nodig blijkt. Er hebben de afgelopen jaren diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de bewoners, wijkoverleg, bewonerswerkgroep en Woonwenz. Hieruit zijn diverse woonwensen voortgekomen  die zijn vertaald in het stedenbouwkundig plan. Drie aannemers hebben in een ‘design & construct’ aanbesteding in samenwerking met eigen gekozen architecten aan een toekomstbestendig masterplan gewerkt. Jongen Venlo BV is als winnaar uit de bus gekomen en voert als ontwikkelaar en aannemer het plan in samenwerking met Woonwenz uit. De gemeente Venlo heeft toegezegd de openbare ruimte hoogwaardig in te richten.Plannen tweede fase gebiedsontwikkeling Venlo-Noord gepresenteerd Het inrichtingsvoorstel hiervoor is inmiddels goedgekeurd en door de gemeenteraad vastgesteld. Het wordt in overleg met Woonwenz, die hier de bewonerswerkgroep bij betrekt, verder uitgewerkt.

De nieuwe plannen voor Venlo-Noord fase 2, die gisteren gepresenteerd zijn aan de bewoners en die ook door de gemeente enthousiast ontvangen zijn, laten een groene woonomgeving zien met speelplekken en wandelpaden. Voor de bewoners is er parkeergelegenheid op eigen terrein of in de directe omgeving naast de woningen. Niet meer op straat, zoals nu het geval is Het gebied krijgt een open structuur wat de veiligheid en leefbaarheid ten goede komt.

WoningtypenPlannen tweede fase gebiedsontwikkeling Venlo-Noord gepresenteerd
In het plangebied worden, mede op verzoek van de bewoners, eengezinswoningen en levensloopbestendige sociale huurwoningen gebouwd. De twee woningtypen hebben een gebruikoppervlakte van circa 125 tot 140 m2 en kavels van circa 120 tot 225 m2. Alle woningen zijn ruim van opzet en hebben op de begane grond een mooie leefruimte van circa 40 m2 met open keuken en zowel zicht op de straat als de eigen tuin.

De eengezinswoningen zijn bijzonder geschikt voor gezinnen met kinderen en beschikken over drie slaapkamers en een grote zolder van bijna 40 m2. De levensloopbestendige woningen zijn ideaal voor diverse kleine huishoudens, zoals tweepersoonshuishoudens of alleenstaanden met of zonder kinderen. Maar ook voor senioren zijn deze woningen zeer geschikt, omdat de grote slaapkamer (of werkkamer) en badkamer op de begane grond liggen en traplopen dus niet perse nodig is. Op de verdieping liggen twee grote ruimtes die naar eigen inzicht in te richten zijn als slaapkamer of opberg / werkruimte.

Gefaseerde bouwPlannen tweede fase gebiedsontwikkeling Venlo-Noord gepresenteerd
Medio 2013 wordt gestart met de bouw van de eerste 18 woningen aan de Schutroestraat en Rummerkampstraat. Verwacht wordt dat de eerste bewoners de sleutel van hun nieuwe woning een goed jaar later in ontvangst mogen nemen. Ook de gemeente heeft rond die tijd dit deel van het plangebied opnieuw ingericht. Omdat er gefaseerd gebouwd wordt, komen de bewoners uit het gebied ook om de beurt in aanmerking voor een nieuwe sociale huurwoning. Hiervoor is een apart programma opgesteld. Direct na de oplevering van de eerste woningen wordt gestart met het tweede blok aan de Schippersstraat /Zoutmetersstraat.  

Dit voorjaar start Woonwenz met de bouwvoorbereidingen voor de realisatie van de eerste 18 woningen. Nog voor de kerstdagen zal het bouwpuin van de dit jaar gesloopte woningen, grotendeels worden afgevoerd. Woonwenz zal omwille van de leefbaarheid ook in het nieuwe jaar, als er woningen door verhuizing leegkomen, rijtjes lege aaneengesloten woningen tussentijds slopen.

Herstructurering Venlo-NoordPlannen tweede fase gebiedsontwikkeling Venlo-Noord gepresenteerd
Met de aanpak van het gebied ten noorden van de Karbindersstraat is de tweede fase van de gebiedsontwikkeling van Venlo-Noord ingegaan. Enkele jaren geleden rondde Woonwenz fase 1 af. In deze fase zijn in het gebied ten zuiden van de Karbindersstraat vanaf de jaren negentig honderden woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De nieuwe woningen en openbare ruimte in fase 2 krijgen dezelfde hoge kwaliteit als die uit fase 1, maar de herstructurering in zijn geheel is minder ingrijpend en omvangrijk. In totaal investeert Woonwenz circa 13 miljoen euro in fase 2. Naar verwachting wordt in 2017 de gebiedsontwikkeling in zijn totaliteit afgerond.

Deel deze pagina