Presentatie plannen Bondsgebouw

Publicatiedatum: 22-09-2009

Vanavond presenteert Venlo-Blerick haar plannen voor het veelbesproken Bondsgebouw aan omwonenden.

Dinsdagavond 22 september presenteert Woningstichting Venlo-Blerick aan omwonenden haar plannen voor het  voormalige Bondsgebouw. Na jaren van discussie over de toekomst van het pand, ligt er nu een mooi bouwplan voor de realisatie van 12 ruime appartementen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens

Rijk verleden, onzekere toekomst
Het Bondsgebouw in de binnenstad van Venlo is gebouwd in 1917 en kent een rijke historie. Het pand heeft in de loop der tijd onder andere dienst gedaan als vakbondsgebouw, schouwburg en eerste supermarkt van Venlo. Na 1977 bestond het gebouw nog enkel uit 54 kleine kamers die door woningbouwvereniging Onze Woning verhuurd werden aan onder andere jongeren. De jaren hierna was er regelmatig sprake van overlast door bewoners en bezoekers.
In 2005 brak een grote brand uit. Woningstichting Venlo-Blerick, die het gebouw na de fusie met Onze Woning in beheer kreeg, ontruimde het gebouw en vroeg vanwege de slechte kwaliteit van het pand een sloopvergunning aan. Deze vergunning werd ook verleend. De gemeente Venlo en Woningstichting Venlo-Blerick spraken wel in het Strategisch Akkoord af om te onderzoeken of het mogelijk was het pand te behouden. De woningstichting wilde hiermee de verschillende Venlonaren, die wezen op het cultuurhistorisch belang van het gebouw, tegemoet komen.
Behoud bleek echter niet eenvoudig. Een renovatie uitvoeren én een geschikte functie vinden zou moeilijk en kostbaar worden. Op eigen initiatief onderzocht Woningstichting Venlo-Blerick of een Domus kon landen in het Bondsgebouw. Toen dat plan op fel protest stuitte en hier een andere locatie voor gekozen werd, is er nog een tijdje sprake geweest van een groot aantal zorgappartementen. Ook dit plan was niet uitvoerbaar.

Volledig behoud plannen Bondsgebouw
Uiteindelijk heeft de woningstichting toch een plan ontwikkeld dat niet goedkoop, maar wel uitvoerbaar is. Het volledige Bondsgebouw blijft bewaard met uitzondering van de aanbouwen aan de achterzijde, die vervangen worden voor een kleinere nieuwe aanbouw. De gevel wordt volledig opgefrist en in de bestaande constructie van het Bondsgebouw worden 12 appartementen gebouwd, waarvan sommige achter de oorspronkelijke ramen aan de voorzijde komen en andere aan de achterkant gesitueerd zijn. Twee appartementen beschikken over een eigen entree, omdat de diverse oorspronkelijke  deuren in het pand ook nu weer gebruikt worden als ingang. Alle appartementen zijn ruim van opzet met onder andere een grote woonkamer, 2 slaapkamers en een balkon of tuintje aan de achterzijde.

Historie bewaard in ontvangsthal
plannen Bondsgebouw
Met het behouden van het Bondsgebouw is Woningstichting Venlo-Blerick tegemoet gekomen aan de wens van onder andere historica Mariet Verberkt die zich stevig verzet heeft tegen de mogelijke sloop. De woningstichting heeft de historica dan ook gevraagd om te bekijken of de geschiedenis van het pand zichtbaar kan worden gemaakt in de ontvangsthal. Woningstichting Venlo-Blerick wil samen met Verberkt oude gevelstenen, schilderijen en teksten, als een soort blijvende tentoonstelling, in de hal exposeren. De afgelopen dagen heeft de woningstichting druk gezocht naar een document over de geschiedenis van het Bondsgebouw, dat in de jaren zeventig ingemetseld zou zijn in de gevel. Uiteindelijk is dit document vanmorgen gevonden achter een al eerder verwijderde gevelsteen. In de koof achter de steen, onder een grote berg puin, is het document uiteindelijk tevoorschijn gekomen. Ook dit document krijgt een blijvende plek in de ontvangsthal van het Bondsgebouw.

Woningstichting Venlo-Blerick verwacht begin 2010 te kunnen starten met de bouw. plannen BondsgebouwBegin 2011 wordt het Bondsgebouw opgeleverd. Wel neemt de woningstichting de plannen dit najaar nog eenmaal goed onder de loep. Bekeken zal worden hoe de hoge kosten van de renovatie binnen de perken gehouden kunnen worden. De woningstichting investeert in totaal circa 2,4 miljoen euro in het Bondsgebouw. Doordat de huurprijzen in het sociale segment blijven, draagt de woningstichting een verlies van circa 1,6 miljoen euro. Woningstichting Venlo-Blerick is echter van mening dat de huisvestingsvraag én behoud van een bijzondere pand deze investering waard is.

Deel deze pagina