Project Sociale Stijging start in Leutherhook

Publicatiedatum: 26-11-2010

Op 1 december gaat het project Sociale Stijging van de gemeente Venlo en Woningstichting Venlo-Blerick van start in de buurt Leutherhook. In deze buurt worden 175 huishoudens bezocht door projectmedewerkers. Vraaggericht werken staat centraal. Het project loopt tot eind 2011.

Het project Sociale stijging is in het voorjaar van 2009 al van start gegaan in het gebied De Ruit. Omdat de eerste resultaten daar zeer veelbelovend zijn, is besloten de werkwijze uit te breiden naar een andere buurt in Venlo-Oost.

Het gaat om de bewoners in het gebied tussen de Johannes Boscostraat, Leutherweg, Loyolastraat en Casinoweg, in de volksmond ook wel Leutherhook genoemd.

 Het project heeft als doel om bewoners te helpen en te ondersteunen met hun eventuele vragen, problemen en ideeën op gebieden als werken, financiën, wonen, opvoeding, scholing en inkomen. De vraag van de bewoners en het leveren van maatwerk staan daarbij centraal. Een tweede doel van het project is om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

 De projectmedewerkers gaan van deur tot deur en praten met bewoners over hun persoonlijke situatie en over de buurt en wat men daarvan vindt. Veranderingen en verbeteringen in de buurt moeten niet ‘op kantoor’ verzonnen worden, maar door bewoners zelf. Die weten precies wat er nodig is, maar weten ook waar de schoen wringt.

Project Sociale Stijging start in LeutherhookHet project Sociale Stijging is een samenwerkingsproject tussen Woningstichting Venlo-Blerick en de gemeente Venlo. Zij gaan samen met andere partijen én de bewoners aan de slag om de wijk op sociaal gebied te laten ‘groeien’. Door de brede aanpak is het project vrij uniek in Nederland.

Hoewel het project in De Ruit nog geëvalueerd moet worden, zijn de eerste resultaten daar duidelijk zichtbaar. De wijk blijkt bijvoorbeeld meer in trek dan voorheen: vorig jaar liep het vertrek uit de buurt terug met 24%, terwijl het aantal reacties op geadverteerde huurwoningen steeg met meer dan 70%. De overlastmeldingen bij de politie over Venlo-Oost zijn teruggelopen met 70% en ook het aantal aanvragen voor buurtbemiddeling daalde met maar liefst 83%. Gemeente en woningstichting hopen dat het project ook in de Leutherhook aan zal slaan.

Het project loopt zowel in de Ruit als in de Leutherhook tot eind 2011.  De uitbreiding van het project naar de Leutherhook wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van VROM/WWI.

Deel deze pagina