Renovatie flats Vastenavondkamp

Publicatiedatum: 04-10-2016

Eind dit jaar starten we met de renovatie van 172 huurappartementen aan de Meidoornstraat, Cypressenstraat en Diependijkstraat in de Blerickse wijk Vastenavondkamp. De woningen worden onder andere energiezuiniger gemaakt en krijgen een nieuw, fris uiterlijk. Naast investeringen in en aan de gebouwen worden ook op het gebied van leefbaarheid ingrepen gedaan.

Samen met diverse partners investeren we de komende jaren fors in het Vastenavondkamp. De buurt is één van de speerpuntwijken uit het Aanpakdocument dat we samen met de gemeente Venlo en Antares ondertekenden. Hierin werd afgesproken de komende jaren extra te investeren in Blerick. 


Bewonersonderzoek

In speerpuntwijk Vastenavondkamp starten we nog dit jaar met de renovatie van de 50 jaar oude maisonnetteappartementen. De technische staat en energieprestaties voldoen niet meer aan onze hoge eisen. Ook staat de leefbaarheid onder druk. Er is sprake van vervuiling en andere vormen van overlast. Omdat de grote 4-kamerappartementen, mede door hun lage huurprijs, nog altijd in trek zijn, hebben we besloten de levensduur van de flats met minimaal 25 jaar te verlengen. Om een goed beeld te krijgen van wat daarvoor moet gebeuren, is een technisch onderzoek gedaan en zijn via enquêtes de meningen van de bewoners opgehaald. Op basis hiervan wordt momenteel een renovatieplan gemaakt. 


Duurzaamheid en veiligheid

Hoewel de plannen nog in ontwikkeling zijn, is al duidelijk dat er buiten het verbeteren van het aanzien van de flats veel aandacht uit moet gaan naar energiezuinigheid. Diverse energiebesparende maatregelen, zoals onder andere extra isolatie en nieuwe kozijnen moeten zorgen voor een beter energielabel en lagere energielasten. Momenteel onderzoeken we welke toepassingen financieel haalbaar zijn. We willen de renovatie namelijk zonder huurverhoging uitvoeren. Zo profiteren onze huidige huurders maximaal van een flinke energiebesparing én verbetering van het wooncomfort.

Een tweede aandachtspunt in het renovatieplan is de veiligheid in en rondom de gebouwen. We onderzoeken diverse maatregelen, zoals het dichtmaken van balkons, het vernieuwen en verplaatsen van entrees en het aanscherpen van de camerabeveiliging. 

We denken het totale renovatieplan in november gereed te hebben waarna we het uitgebreid bespreken met de bewoners. Met behulp van een inloopwoning in het complex en een bewonerscommissie, willen we de bewoners actief betrekken bij de renovatie. 

Leefbaarheid

Omdat er in en rondom de flats meer nodig is dan alleen fysieke ingrepen, worden er in samenwerking met diverse partners verschillende leefbaarheidsinitiatieven uitgevoerd waar bewoners intensief bij betrokken worden. Dit najaar starten we samen met de gemeente een ‘Achter de Voordeur-project’, waarbij huurders door middel van keukentafelgesprekken geholpen worden met vragen op terreinen als zorg, inkomen, wonen, werk en opvoeding. Eerder werd een dergelijk project al met succes uitgevoerd in De Ruit in Venlo-Oost. Ook lopen er in de buurt diverse initiatieven om de woonomgeving en het goed samenleven tussen bewoners onderling te verbeteren. Denk daarbij aan het organiseren van buurtactiviteiten, opruimacties en taallessen.

Deel deze pagina