Rijks HBS in de steigers

Publicatiedatum: 27-04-2011

De voormalige Rijks HBS aan het Mgr. Nolensplein, is de afgelopen week in de steigers gezet. Woonwenz geeft het monument de komende maanden een grondige gevelrenovatie.

“Goddeloze Rijksschool”De Rijks HBS van de hand van rijksbouwmeesters Jacobus van Lokhorst en P.J.H. Cuypers, is gebouwd in neo-renaissance stijl en heette vroeger de ‘Rijks Hoogere Burgerschool’. Toen het gebouw in 1888 opgeleverd werd schreef de plaatselijke krant van een “Schoolpaleis” en van een “Goddeloze Rijksschool” in het Rooms Katholieke Venlo. Na jaren dienst te hebben gedaan als school en later als rijkskantoorgebouw, kwam het pand leeg te staan. Toen het complex in 1992 vervangen dreigde te worden voor een parkeergarage, besloot Woonwenz (toen Woningstichting Venlo-Blerick) het complex te kopen, te restaureren en te herbestemmen.

Woonwenz realiseerde, met behoud van vele authentieke details, diverse appartementen en kantoren in het complex. Na de restauratie en herbestemming kreeg de oude rijksschool de status van Rijksmonument.

Opwaardering Binnenstad-Noord
De aankoop van de Rijks HBS was de eerste stap die Woonwenz nam in de opwaardering van het gebied Binnenstad-Noord. Een jaar later kocht Woonwenz eveneens het monumentale Metropole-complex en momenteel wordt het Bondsgebouw in dezelfde buurt opgeknapt. Daarmee is de wijk in enkele jaren tijd drie prachtige gebouwen rijker geworden.

Het beheer van monumenten vergt van Woonwenz echter voortdurende aandacht. Vorig jaar werd Metropole, slechts 15 jaar na de eerste restauratie, grondig gerenoveerd. Nu is het de beurt aan de Rijks HBS.

Gevelrenovatie
Woonwenz heeft onlangs het gebouw in de steigers gezet voor de geplande opfrisbeurt. De gevelrenovatie heeft echter niet alleen een esthetisch doel. De renovatie is ook noodzakelijk om de vele oorspronkelijke, maar fragiele, gevelelementen voor de toekomst te kunnen behouden en te voorkomen dat er stukjes afbreken. Het gebouw wordt dan ook in fases minutieus geïnspecteerd en gerestaureerd. Elementen die onder andere onderzocht en gerepareerd worden zijn de gootklossen van mergel, de vensterbanken, het balkonnetje aan de voorzijde en de ornamenten rondom de entree. Sommige oude gevelelementen zullen tijdelijk gedemonteerd worden voor restauratie in de werkplaats.

Woonwenz verwacht omstreeks juli klaar te zijn met de restauratie van “de oude Rijks”.

Deel deze pagina