Sloop in De Ruit gestart

Publicatiedatum: 16-06-2016

Afgelopen maand is Woonwenz gestart met de sloop van 24 verouderde huurwoningen in de buurt De Ruit in Venlo-Oost. De woningen maken plaats voor 11 levensloopbestendige woningen. Op die manier blijft de buurt ook aantrekkelijk voor senioren die wat minder goed ter been worden.

Vorig jaar zomer rondde Woonwenz het grootschalige onderhoudsplan in De Ruit af. Woonwenz investeerde 6,5 miljoen euro in het van binnen en van buiten renoveren van 117 sociale huurwoningen in deze wijk.  De diverse toegepaste energiebesparende maatregelen zorgden ervoor dat de woningen van D- en E-labels naar zuinige A- en B-labels zijn gegaan. 

Geschikt voor iedereen
Onderdeel van de plannen in De Ruit was ook de sloop van de 24 woningen die centraal in de buurt gelegen zijn. Woonwenz heeft deze beslissing destijds genomen om van De Ruit een gevarieerde, duurzame wijk te kunnen maken waar plek is voor iedereen. De eengezinswoningen in De Ruit zijn, ook na de renovatie, niet geschikt voor senioren die bijvoorbeeld slecht ter been zijn of zorg nodig hebben. De woningcorporatie wil zoveel mogelijk voorkomen dat huidige, maar ook toekomstige bewoners noodgedwongen uit de wijk moeten vertrekken vanwege het ontbreken van passende woningen. Woonwenz is er dan ook van overtuigd dat er nu (en door de vergrijzing zeker in de toekomst), in De Ruit behoefte zal zijn aan levensloopbestendige woningen waar mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Om hier ruimte voor te creĆ«ren is sloop van een klein deel van de huidige woningen noodzakelijk. Bijkomend voordeel is dat er door de sloop ook meer ruimte voor o.a. groen komt in de wijk, omdat er minder woningen teruggebouwd worden dan er nu staan. Dit komt de leefbaarheid in van oorsprong sterk bebouwde wijk ten goede. 

Start sloop
Hoewel de sloopplannen in eerste instantie leidden tot protest bij de desbetreffende bewoners, heeft Woonwenz uiteindelijk met allen overeenstemming bereikt. Middels een intensief begeleidingstraject hebben alle bewoners uiteindelijk een passende, nieuwe woning toegewezen gekregen. Sommigen van hen hebben aangegeven graag terug te keren naar de nieuwbouw.

Afgelopen tijd hebben voorbereidende sloopwerkzaamheden plaatsgevonden en op korte termijn start ook de machinale sloop. Als alles voorspoedig verloopt kan Woonwenz de sloop voor de zomervakantie afronden. Hierna wordt de locatie ingezaaid in afwachting van de start van de nieuwbouw.

De planvorming voor deze nieuwbouw is inmiddels in een vergevorderd stadium. Naar verwachting worden de plannen eind dit jaar gepresenteerd, waarna alle procedures in gang gezet kunnen worden. De exacte start van de bouw is nog niet bekend, maar de woningen zullen in ieder geval in 2017 worden opgeleverd.

Deel deze pagina