Sloop seniorenwoningen J.H. Dunantstraat Arcen

Publicatiedatum: 04-12-2013

Woonwenz heeft een sloopvergunning aangevraagd voor 11 seniorenwoningen aan de J.H. Dunantstraat in Arcen. De bewoners van de drie nog bewoonde woningen zijn onlangs geïnformeerd over de sloopplannen.

Renovatie geen optie

Het sloopbesluit van Woonwenz komt niet als een verrassing voor de drie huidige bewoners aan de J.H. Dunantstraat. De toenmalige Woningstichting Arcen en Velden had vóór de fusie al plannen om de woningen te slopen. De huizen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn relatief energie-onzuinig. Door natuurlijk verloop staan acht van de elf woningen inmiddels leeg. Toen Woningstichting Arcen en Velden en Woningstichting Venlo-Blerick fuseerden tot Woonwenz heeft de fusiecorporatie, in het kader van duurzaamheid, aangekondigd te onderzoeken of renovatie een optie was. Daarnaast wilde Woonwenz de woningmarkt in Arcen, de wensen van Arcenaren en de toekomstmogelijkheden van diverse (bouw)locaties in het dorp onderzoeken alvorens een besluit te nemen.

 “Als woningcorporatie die aan gebiedsontwikkeling doet, is het nooit goed je slechts te concentreren op één project. De relatie met de omgeving en ander vastgoed, de vraag vanuit het dorp en demografische ontwikkelingen moeten hier ook bij betrokken worden”, aldus directeurbestuurder Frank van Engelen. “Arcen was voor ons nieuw werkterrein en we wilden dit niet over één nacht ijs laten gaan.” 

Woonwenz heeft het afgelopen jaar benut om de markt en de mogelijkheden in Arcen nader te onderzoeken en te komen tot een strategie voor het dorp. Voor wat betreft de woningen aan de J.H. Dunantstraat bleek renovatie financieel onhaalbaar. Bovendien is de kwaliteit van de woningen, ook na renovatie, te beperkt om te zorgen voor een aanzienlijke levensduurverlenging. Woonwenz heeft daarop besloten de woningen te slopen. Met de drie huidige bewoners is uitgebreid over hun woonwensen gesproken. Zij krijgen te zijner tijd een andere passende woning aangeboden. 

Nieuwbouwplannen J.H. Dunantstraat

Medio 2014 verwacht Woonwenz haar ideeën voor de nieuwe invulling van deze locatie te kunnen presenteren. 

Deel deze pagina