Sloopbesluit flats Stadhoudersstraat genomen

Publicatiedatum: 27-01-2015

Onlangs heeft Woonwenz besloten om 95 appartementen aan de Stadhoudersstraat en Lodewijk van Nassaustraat in Blerick te slopen. Het sloopbesluit is het logische gevolg van onderzoek naar de kwaliteit van het complex, de leefbaarheid, de wensen van de huidige bewoners en de ontwikkelingen op de woningmarkt. We trekken ruim anderhalf jaar uit om alle bewoners aan een nieuwe woning te helpen. Als dit voorspoedig verloopt kan er in het najaar van 2016 gestart worden met de sloop.

Geen toekomst
Het was al enige tijd duidelijk dat er iets moest gebeuren met de flats aan de Stadhoudersstraat e.o.. Het einde van de exploitatieperiode kwam in zicht. Dat betekent dat een keuze gemaakt moest worden om de levensduur te verlengen (bijvoorbeeld door renovatie) of om het complex te slopen. We hebben daarom onderzoek gedaan naar onder andere de technische staat, de leefbaarheid en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Ook de mening van de huidige bewoners is via enquêtes opgehaald en is van invloed geweest op het besluit. Uit het onderzoek bleek dat zowel de bewoners als wij de technische staat van het complex onvoldoende vinden. Ook is er veel sprake van geluidsoverlast, vandalisme en vervuiling in en rondom het complex. Meer dan driekwart van de bewoners gaf aan best te willen verhuizen. Op de vraag wat de bewoner zou doen als hij/zij Woonwenz was, zei bijna 70% het complex te zullen slopen. Eveneens een belangrijk motief voor ons is het feit dat er in Blerick relatief veel portiek- en galerijflats staan en hier in de toekomst steeds minder vraag naar zal zijn.

Eind vorig jaar presenteerden we de onderzoeksresultaten aan de bewoners. Onlangs is definitief besloten om tot sloop over te gaan. De bewoners zijn hiervan op de hoogte gesteld en de sloopvergunning is inmiddels aangevraagd.

Gebiedsvisie
De komende maanden besteden we veel aandacht aan de verhuizing van de huidige huurders. Er is een bewonerscommissie opgericht, waarin ook de Huurdersbelangenvereniging participeert. Vanaf februari worden alle huurders, blok voor blok,  thuis bezocht. Aan de hand van de mogelijkheden en de verhuiswensen, wordt vervolgens naar een nieuwe woning gezocht. Net als bij andere sloopprojecten hebben de bewoners recht op voorrang bij de woningtoewijzing en een verhuiskostenvergoeding.

Momenteel zijn we ook bezig met de sloop van het al langer leegstaande complex aan de overkant van de straat, op de hoek Pastoor Stassenstraat/Dautzenbergstraat. Beide locaties worden de komende maanden nader bestudeerd en als één gebied herontwikkeld. We verwachten later dit jaar een eerste gebiedsvisie gereed te hebben. Deze manier van werken, waarbij verder gekeken wordt dan alleen een projectlocatie, past binnen onze doelstelling om de komende jaren in samenwerking met partners gebiedsgewijs te investeren in het stadsdeel Blerick.

Deel deze pagina