Sloopvoorbereiding Stadhoudersstraat gestart

Publicatiedatum: 24-11-2016

Deze maand zijn we gestart met sloopvoorbereidingen aan de Stadhoudersstraat en Lodewijk van Nassaustraat in Blerick. Hier gaan 95 verouderde huurappartementen plaatsmaken voor nieuwe sociale huurwoningen.

Vorige maand verhuisde de laatste bewoner uit het wooncomplex aan de Stadhoudersstraat in Blerick-Zuid. Wij zijn daarna direct gestart met de voorbereidingen voor de sloop. Onlangs is sloopbedrijf Spierings begonnen met het strippen van de woningen aan de binnenkant. Over een kleine twee weken start de asbestsanering waarna eind december overgegaan wordt op de daadwerkelijke, machinale, sloop. Spierings gaat het puin op locatie breken en direct afvoeren. De totale werkzaamheden duren tot april /mei volgend jaar. Daarna worden de struiken verwijderd, wordt de locatie ge√ęgaliseerd en wordt het terrein ingezaaid. De bomen blijven staan. 

Leefbaarheid

Het te slopen wooncomplex stond al enige tijd op de nominatie voor sloop. De appartementen voldeden niet meer aan onze eisen en renovatie bleek onhaalbaar en bovendien niet wenselijk. Ook de bewoners gaven in een bewonersonderzoek aan voorstander te zijn van sloop. De afgelopen 20 maanden hebben we benut om alle huurders aan een nieuwe, passende woning te helpen. Eerder dit jaar was nog kort sprake van een gemeentelijk initiatief om de sloop voor 5 jaar uit te stellen ten behoeve van de huisvesting van statushouders. Dit plan kon echter op te weinig draagvlak in de gemeenteraad rekenen, waarna we besloten om vanwege leefbaarheidsredenen zo snel mogelijk over te gaan tot sloop. 

Bouwen aan Blerick

Momenteel werken we aan de nieuwbouwplannen voor de vrijkomende locatie. Zeker is al dat hier grondgebonden (laagbouw) sociale huurwoningen komen voor diverse huishoudens. We verwachten het project volgend jaar te kunnen aanbesteden. In de plannen wordt aansluiting gezocht bij de nieuwbouw op de locatie Dautzenbergstraat / Pastoor Stassenstraat, aan de overzijde van de straat. Hier sloopten we enkele jaren geleden een appartementencomplex. Naar verwachting start hier eind volgend jaar de bouw van circa 16 grondgebonden sociale huurwoningen. 

Beide bouwplannen dragen in belangrijke mate bij aan de toenemende vraag naar betaalbare grondgebonden huurwoningen in Blerick. In samenwerking met de gemeente en collega corporatie Antares investeren we de komende jaren fors in dit stadsdeel. In diverse Blerickse wijken worden zowel fysieke als sociale (leefbaarheids)ingrepen gedaan. In Blerick-Zuid worden naast bovengenoemde locaties ook de Molenbossenflats en de eengezinswoningen aan de Alexander van Parmastraat / Requesensstraat door Antares gerenoveerd.

Deel deze pagina