Stadhoudersstraat tijdelijk ingezet voor huisvesting statushouders

Publicatiedatum: 30-06-2016

Vanuit het Rijk krijgen alle gemeenten de opdracht om statushouders te huisvesten, zo ook de gemeente Venlo. De gemeente doet dit in samenwerking met de woningcorporaties. Zo is besloten het sociale woningaanbod in Venlo tijdelijk te verruimen. Hierdoor komt het aanbod voor de huidige woningzoekende niet verder onder druk te staan en kan de groeiende vraag naar woningen voor statushouders worden bediend.

Oplossing huisvestingsverplichting statushouders
Venlo vangt al jaren regulier statushouders op, dat is niet nieuw. De grote toestroom van statushouders maakt het echter noodzakelijk om naar aanvullende oplossingen te zoeken. De gemeente Venlo heeft samen met de Venlose woningcorporaties Woonwenz, Antares en Wonen Limburg een brede verkenning gedaan om in de toenemende vraag naar sociale woningbouw te voorzien.

Zo besloten we eerder dit jaar geen huurwoningen meer te verkopen, ook Antares haalde enkele huurwoningen uit de verkoop. Deze woningen blijven beschikbaar voor de huurmarkt . Daarnaast hebben alle partijen gekeken naar diverse vastgoedlocaties die op korte termijn inzetbaar zijn om de druk op de woningmarkt te verlichten. De vastgoedlocatie aan de Stadhoudersstraat / Lodewijk van Nassaustraat in Blerick kan op korte termijn weer bewoonbaar gemaakt en ingezet worden voor het huisvesten van statushouders. Deze locatie stond op de nominatie om dit jaar te slopen voor nieuwbouw. Deze plannen worden nu opgeschort.
Door deze stappen zijn op korte termijn extra huurwoningen beschikbaar en is het aanbod sociale woningbouw tijdelijk verruimd.

Vanaf medio september 2016 worden de appartementen verhuurd voor een periode van maximaal 6 jaar. Na de tijdelijke bewoning worden de 5 flats alsnog gesloopt. De huidige bewoners behouden hun woning en zijn inmiddels geïnformeerd. Het bewoonbaar maken van de appartementen voor de statushouders wordt, waar mogelijk en verantwoord, samen met de statushouders opgepakt.

Limburgs Maatwerk
Daan Prevoo is gedeputeerde Provincie Limburg voor Wonen: “Dit initiatief van de gemeente Venlo is exemplarisch voor Limburgs Maatwerk: ons provinciale plan dat gaat over hoe we samen de druk op de markt voor sociale huurwoningen aanpakken. Niet alleen om statushouders een plek te geven in onze maatschappij, maar ook om reguliere én urgente wachtenden aan een betaalbare woning te helpen. Ik ga ervan uit dat Limburgse gemeenten zich aangesproken voelen om samen met de wooncorporaties dit Venlose voorbeeld te volgen.”

Leefbaarheid waarborgen
Tijdens een overleg met de direct omwonenden gaan het college en de woningcorporaties in gesprek over de huisvesting van de statushouders aan de Stadhoudersstraat, maar ook over de ideeën om samen te leven in de wijk. De Taskforce Integratie Statushouders gaat alle statushouders die in Venlo komen wonen begeleiden bij het meedoen in de samenleving. Daarnaast is er een vast aanspreekpunt in de wijk dat door alle partijen kan worden benaderd.

 

Bekijk hier enkele veelgestelde vragen over statushouders en de locatie.

Deel deze pagina