Start bouw zorggebouw en tandartspraktijk Velden

Publicatiedatum: 17-11-2011

Aan de Kloosterstraat in Velden is Woonwenz gestart met de bouw van een zorgcomplex en tandartspraktijk. Dit is het eerste nieuwbouwproject van Woonwenz in Velden sinds de fusie met de voormalige Woningstichting Arcen en Velden. Woonwenz gaat zich de komende tijd oriënteren op toekomstige strategieën en ontwikkelingen voor de dorpskernen Arcen, Lomm en Velden.

Woonbegeleidingscentrum

Op de plek van het gesloopte Groene Kruis gebouw wordt het komend jaar gebouwd aan een woonbegeleidingscentrum en tandartspraktijk. Het gebouw gaat ruimte bieden aan 13 zorgappartementen van circa 85m² voor de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL). Deze stichting huisvest en begeleidt cliënten met een lichamelijke handicap. Verder komen er in het gebouw een ontmoetingsruimte en werkplekken voor respectievelijk de cliënten en medewerkers van SGL. Op de begane grond bouwt Woonwenz een tandartspraktijk van 223 m² voor Kies Mondzorg. 

Het gebouw krijgt een eigen parkeergelegenheid aan de linkerzijde, op de plek van de voormalige huisartsenpost. De nieuwbouw, van de hand van Architect Verheijen-Smeets, wordt drie verdiepingen hoog met op de vier hoeken een puntdak, waardoor het pand vier karakteristieke torentjes krijgt. Achter het gebouw komt een ruime tuin voor de bewoners. 

Woonwenz verwacht de nieuwbouw in december 2012 te kunnen opleveren.

Maatschappelijk vastgoedStart bouw zorggebouw en tandartspraktijk Velden

De plannen voor de Kloosterstraat in Velden dateren nog van vóór de fusie tussen de woningstichtingen Arcen en Velden en Venlo-Blerick. Desalniettemin is het ‘t eerste project in Velden sinds de fusie dat in uitvoering gaat. “Het is zeker niet het laatste project van Woonwenz in de voormalige gemeente Arcen-Velden”, aldus Frank van Engelen directeurbestuurder van Woonwenz. “De komende jaren gaan we goed bekijken wat er in de stadsdelen Arcen, Lomm en Velden moet gebeuren met ons huidig vastgoed en met toekomstige ontwikkelingen. Als “nieuwe” woningcorporatie in deze stadsdelen willen wij daarover ook in gesprek met belangengroepen uit de dorpen. Niet alleen met betrekking tot toekomstige woningbouw, maar zeker ook op het gebied van maatschappelijk vastgoed is het van groot belang te weten waar de dorpen bij gebaat zijn. Daarbij kijken we ook hoe we op creatieve manieren oplossingen kunnen bedenken voor lege gebouwen”

Nieuwe praktijkruimte voor huisartsen

Een voorbeeld van een nieuwe functie voor een leeg gebouw, is de oplossing die Woonwenz bedacht voor het voormalige kantoor van Woningstichting Arcen en Velden aan de Pastoor Kesselsstraat in Velden. Start bouw zorggebouw en tandartspraktijk VeldenWoonwenz heeft het kantoor na de fusie nog enkele maanden opengehouden. Omdat er nauwelijks mensen kwamen, besloot de corporatie het kantoor te sluiten en huurders uit Arcen, Lomm en Velden thuis te bezoeken, wanneer deze niet naar het kantoor in Blerick kunnen komen. Het lege kantoor heeft Woonwenz aangeboden aan de huisartsen die vanwege de nieuwbouw aan de Kloosterstraat moesten verhuizen. De artsen hebben zich vóór de zomer (tijdelijk) gevestigd in het oude kantoor van de woningstichting.

Deel deze pagina