Start eerste sloopwerkzaamheden Venlo-Noord fase 2

Publicatiedatum: 12-03-2012

Vandaag wordt er gestart met de voorbereidende sloopwerkzaamheden in Venlo-Noord, het gebied ten noorden van de Karbindersstraat. In dit gebied staan nog 182 sociale huurwoningen, die wegens herstructurering van het gebied op termijn gesloopt worden.

Woonwenz heeft besloten wegens de leefbaarheid in het gebied en de woonomgeving van de bewoners eerder te starten met de sloopwerkzaamheden. Vanaf vandaag starten de voorbereidende werkzaamheden in het woonblok gelegen tussen de Zoutmetersstraat, Schrijnwerkersstraat en Schippersstraat. De komende tijd worden alleen sloopwerkzaamheden verricht zoals het slopen van bijgebouwen en aanbouwen en het opruimen van schuttingen en tuinen. Hierna wordt bij de andere woonblokken in dit gebied gekeken naar dezelfde sloopmogelijkheden. De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd en de sloopvergunning is reeds in bezit.

Nieuw planStart eerste sloopwerkzaamheden Venlo-Noord fase 2
Woonwenz werkt momenteel nog aan haar plannen voor de nieuwbouwwoningen. In het plan wordt een nieuwe woonwijk gebouwd met verschillende typen woningen; levensloopbestendige woningen, eengezinswoningen en koopwoningen. De kwaliteit is vergelijkbaar met de woningen in het gebied ten zuiden van de Karbinderstraat.
Er worden nog diverse huiskamergesprekken gevoerd met bewoners uit dit gebied om hun woonwensen te inventariseren, hetgeen bijdraagt aan het plan. Tevens is Woonwenz nog in gesprek met de gemeente Venlo over de investeringen in de openbare ruimte.
 
Planning
Woonwenz zal op korte termijn de bewoners in het gebied op de hoogte stellen van de plannen. De planning blijft ongewijzigd, de eerste woningen zullen in 2014 worden gerealiseerd.

Deel deze pagina