Start sloop appartementen Dautzenbergstraat.

Publicatiedatum: 18-08-2014

Deze week wordt gestart met de sloop van 44 appartementen op de hoek van de Dautzenbergstraat en Pastoor Stassenstraat in Blerick. Op de leegkomende locatie wil Woonwenz nieuwe woningen realiseren. De projectlocatie wordt meegenomen in de gebiedsontwikkelingsplannen voor het stadsdeel Blerick.

Leefbaarheid

De appartementen aan de Dautzenbergstraat werden al enige tijd niet meer actief verhuurd. Voor het complex was een Sociaal Plan van kracht, wat betekent dat bewoners bij verhuizing onder andere een verhuiskostenvergoeding en met voorrang vervangende woonruimte krijgen. Om het complex toch een bewoonde uitstraling te geven zijn leegkomende woningen in de tussentijd niet dichtgezet met de standaard beplating, maar met plexiglas. Woonwenz maakt omwille van de leefbaarheid vaker gebruik van deze veilige, maar ‘vriendelijker ogende’ beplating.

Onlangs zijn ook de laatste bewoners verhuisd. Vanwege de leefbaarheid en veiligheid heeft Woonwenz besloten om het complex nu reeds te slopen, ondanks dat er nog geen nieuwe invulling voor de locatie bekend is. Deze week worden onder andere de inpandige sloopwerkzaamheden en asbestsanering uitgevoerd. Volgende week wordt gestart met het grovere sloopwerk. De werkzaamheden zullen in totaal tien weken in beslag nemen.

Onderdeel van gebiedsontwikkeling BlerickStart sloop appartementen Dautzenbergstraat

Woonwenz wil de vrijkomende locatie na de sloop niet als een op zich staand project ontwikkelen. Ook de omgeving wordt meegenomen in de visievorming. Deze benadering past bij de ambitie van Woonwenz om de komende jaren, samen met partners zoals de gemeente Venlo en collega-corporatie Antares, aan gebiedsontwikkeling te doen in het stadsdeel Blerick. Zowel op fysiek als op sociaal vlak moet er in diverse wijken en buurten geïnvesteerd worden. Er is reeds een begin gemaakt om te komen tot een integraal stadsdeelontwikkelingsplan voor Blerick.

Een van de buurten die Woonwenz momenteel nader bekijkt, is het gebied rondom de Pastoor Stassenstraat – Stadhoudersstraat – Dautzenbergstraat. Naast het complex dat door Woonwenz gesloopt wordt, loopt momenteel ook een woonwensenonderzoek onder de huurders van het appartementencomplex aan de overkant (locatie Stadhouderstraat e.o). Aan de hand van de onderzoeksresultaten en eigen technisch onderzoek, bekijkt Woonwenz de noodzaak en mogelijkheden om hier te investeren.Start sloop appartementen Dautzenbergstraat

De komende maanden moet er meer duidelijkheid komen over de invulling van de locatie van het te slopen complex en de benodigde investeringen elders in het gebied. Woonwenz verwacht medio 2015 een eerste visie voor het totale gebied te kunnen presenteren. In deze visie wordt onder andere rekening gehouden met de ontwikkelingen op de woningmarkt, huidige en toekomstige woonwensen, de leefbaarheid en andere ontwikkelingen en projecten in Blerick.

Deel deze pagina