Start sloopwerkzaamheden Sint Teuniswijk

Publicatiedatum: 23-04-2019

Vanochtend zijn de eerste zichtbare sloopwerkzaamheden gestart in de Sint Teuniswijk in Venlo-Noord. Van de zeven flats in het plangebied worden in de komende maanden de eerste drie gesloopt. Na de zomer start de nieuwbouw van 68 woningen, waaronder 54 sociale huurwoningen. We verwachten de eerste huurwoningen medio 2020 op te leveren.

Hoogbouw vervangen door laagbouw
Met de sloop wordt verouderde gestapelde bouw vervangen door toekomstbestendige laagbouw. Grondgebonden woningen zijn nu populair, maar blijven dat ook in de toekomst, ook als de krimp zijn intrede doet. Eén- en tweepersoonshuishoudens, waaronder ouderen en starters, kunnen terecht in deze woningen.
Het plan vergt een forse investering van circa 12 miljoen euro, maar ook de nodige creativiteit. Immers, op een plek waar een flat wordt gesloopt kunnen minder grondgebonden woningen teruggebouwd worden. Toch is het gelukt een plan te ontwikkelen met voldoende diversiteit aan woningen én met veel groen.  

Sloop beste optie
In 2016-2017 deden we onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van de 126 en bijna 60 jaar oude portiekflats en 12 winkelruimtes in de Teuniswijk, het gebied gelegen tussen de Bisschop Hoensbroeckstraat, Veldenseweg en de Hogeweg. De corporatie keek onder andere naar de technische en bouwkundige aspecten, maar ook de energieprestaties, marktpositie en leefbaarheid. De meningen van huidige bewoners en ondernemers werden eveneens opgehaald. Conclusie van de meeste bewoners en Woonwenz was dat de flats op onder andere energiezuinigheid, gehorigheid en overlast onder de maat presteerde en sloop, niet renovatie, de beste optie was.

Realisatie in drie fasen
De nieuwbouw wordt in drie fasen gerealiseerd. Op de plek van fase 1 wordt momenteel gesloopt. Dat zijn de flats gelegen aan de zijde van de Veldenseweg. Daarna starten we met nieuwbouw op deze locatie. Na de realisatie van de eerste nieuwbouwwoningen wordt begonnen met de sloop van de flats aan de zijde van de Hogeweg. Vervolgens worden hier nieuwe woningen gebouwd. Tenslotte worden de flats aan de Bisschop Hoensbroeckstraat gesloopt waarna de laatste nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Woonwenz doet dit, zodat de bewoners die uit een van de flats komen direct naar een nieuwbouwwoning kunnen verhuizen of tijdelijk in de laatste flat kunnen gaan wonen. Niet alle bewoners uit het plangebied willen terugkeren naar de nieuwbouw, voor hen is elders vervangende woonruimte gezocht.
Gemeente Venlo zorgt voor de invulling van het openbaar gebied. De straten Sint Teuniswijk en Bisschop Hoensbroeckstraat blijven in het plangebied behouden.

Lagere energiekosten
De eerste woningen worden naar verwachting medio 2020 opgeleverd. De volledige herstructurering van de Teuniswijk duurt ruim drie jaar. Tegelijkertijd bouwen ook op andere locaties, om zo de woningvoorraad op peil te houden. De Teuniswijk maakt namelijk deel uit van de bebouwing van vier locaties in Venlo. De andere drie zijn de Karbindersstraat in Venlo-Noord, de IJsvogelstraat in Venlo-Zuid en de Hendrik van Veldekestraat in Blerick. Door deze projecten te bundelen, kunnen we scherp aanbesteden en zoveel mogelijk kwaliteit bieden. Het zijn de eerste gasloze woningen die we realiseren. De woningen worden optimaal geïsoleerd en krijgen zonnepanelen, een warmtepomp en balansventilatie. Deze techniek zorgt voor een comfortabel klimaat in huis. De huurder betaalt alleen energiekosten voor zijn eigen apparatuur, zoals de televisie en wasmachine.

 

Deel deze pagina