Studentensociëteit Koninginnesingel een feit

Publicatiedatum: 22-04-2011

Donderdagavond 21 april tekenden de Stichting Studenten Sociëteit Venlo en Woonwenz het huurcontract voor de studentensoos in de plint van de flats aan de Koninginnesingel. De Studentensociëteit, genaamd ‘The Hub’, is een initiatief van Venlo Partners, de studentenvereniging International Student Association Venlo (ISA Venlo), Studievereniging Techniek DaVinci (s.v.t. DaVinci) en woningcorporatie Woonwenz.

Studenten van groot belang voor VenloDe studentenvereniging ISA Venlo (Fontys) en studieverenigingen s.v.t. DaVinci (Fontys) en de International Student Association Umami (Universiteit Maastricht, dependance Venlo), zijn alle drie actief in Venlo en organiseren onder andere excursies en feesten, geven studenten advies en bemiddelen bij huisvestingsvragen. De verenigingen kampen echter met het feit dat Venlo geen echte studentenstad is en op dit moment haar studenten nog weinig te bieden heeft.

Dat Venlo geen echte studentenstad is, heeft ook zijn weerslag op het aantal hoger opgeleiden in Venlo. Waar Venlo in de G50 de 2e plek inneemt waar het gaat om het percentage banen in de kennisintensieve industrie, neemt zij slechts een 48ste plek in met betrekking tot het percentage hoger opgeleiden. Venlo Partners heeft zich dan ook tot doel gesteld om hoger opgeleiden aan te trekken die in Venlo willen wonen en werken. Daarbij is het van belang jonge ‘high potentials’ in een vroeg stadium te binden aan de stad. De oprichting van de Studentensociëteit is een eerste stap om dit doel te bereiken.

The Hub, centrum van oorspong voor ideeën
Eind december 2010 richtten ISA Venlo en s.v.t. DaVinci de Stichting Studenten Sociëteit Venlo op. Later heeft de studievereniging ISA Umami zich ook aangesloten. De stichting gaat de sociëteit runnen en huren van Woonwenz. Woonwenz transformeert de bovengelegen appartementen momenteel tot studentenkamers en heeft reeds eerder aangegeven de voormalige ruimte van lunchroom Royal in de plint tegen een gereduceerde huurprijs ter beschikking te willen stellen voor een studentensoos. Woonwenz, die twee woonblokken aan de Koninginnesingel bezit, opperde eerder ook ideeën om op deze locatie, dichtbij de binnenstad en het station, faciliteiten voor en door studenten te realiseren. Woonwenz en Venlo Partners verwachten dat de Stichting Studenten Sociëteit Venlo in de toekomst een belangrijke rol kan vervullen waar het gaat om dergelijke initiatieven.

Vooralsnog heeft de Stichting Studenten Sociëteit Venlo zich vooral tot doel gesteld om een goed lopende soos te realiseren voor studerend Venlo. De soos moet een huiskamer worden waar plek is om te ontspannen, maar waar tevens via een Student Info Office, informatie te verkrijgen is over huisvesting, studies, (bij)banen en stages. Ook biedt de soos ruimte voor presentaties en netwerkbijeenkomsten met bedrijven.

De naam die de studenten voor de soos bedacht hebben is ‘The Hub’. Deze naam maakt duidelijk wat de sociëteit wil zijn, een middelpunt, een centrum van oorsprong voor ideeën. Vanuit The Hub moeten diverse andere initiatieven voor en door studenten vorm gaan krijgen. Om die reden wordt The Hub op allerlei vlak ondersteund door diverse bedrijven en organisaties. Naast Woonwenz en Venlo Partners, zijn de gemeente Venlo, Fontys Hogescholen en de Universiteit Maastricht nauw betrokken op het gebied van advisering en garantstelling. Daarnaast heeft Cock Ooms, bekend hotelexploitant, aangegeven de stichting te adviseren over de bedrijfsvoering. Ontwerpster Kim van Bakel richt de soos kostendekkend in en brouwerij Bavaria ondersteunt financieel op het gebied van de inrichting. Verder zijn diverse grote bedrijven en organisaties nauw betrokken bij de soos. De bedoeling is dat zij vanuit hun expertise een bijdrage leveren aan het realiseren van de visie achter Venlo Studentenstad. Onder meer de Kring Personeelsmanagers Stadsgewest Venlo, waarin personeelsmanagers van grote bedrijven uit de regio vertegenwoordigd zijn, gaat bijdragen op het gebied van stages en werkgelegenheid.

Donderdagavond, de traditionele studentenavond, sloten Woonwenz en de Stichting Studenten Sociëteit Venlo het huurcontract. Woonwenz is inmiddels gestart met de werkzaamheden in de toekomstige soos. Zij verwacht de sleutel in juli over te kunnen dragen aan de Stichting Studenten Sociëteit Venlo, zodat The Hub mogelijk met de start van het nieuwe studiejaar al open kan.

Met de realisatie van de studentenwoningen en de sociëteit, maakt Woonwenz tevens een start met de opwaardering van het Kloosterkwartier fase 2. Binnenkort starten gemeente en Woonwenz met het aanleggen van een fietspad die via een onderdoorgang door de flats aan de Koninginnesingel naar de Nieuwstraat loopt.

Deel deze pagina