Tijdelijke huisvesting jongeren en statushouders in sloopwoningen Arcen

Publicatiedatum: 19-10-2016

De 11 leegstaande huurwoningen aan de J.H. Dunantstraat in Arcen worden, in tegenstelling tot eerdere plannen, voorlopig niet gesloopt. De woningen worden voor een periode van maximaal 5 jaar ingezet voor de huisvesting van Arcense jongeren en statushouders.

Onze woningen aan de Dunantstraat staan al lange tijd op de nominatie voor sloop. Onlangs vertrok de laatste bewoner en troffen we de sloopvoorbereidingen. Onder andere op verzoek van de gemeente Venlo is dit alsnog voor maximaal 5 jaar uitgesteld om hier tijdelijk woonruimte te bieden aan statushouders.

Starters en statushouders
Al eerder kregen we vanuit Arcen verzoeken om de woningen niet te slopen, maar te behouden voor het dorp. Hier zouden dan onder andere jongeren die moeilijk aan een woning komen, gehuisvest kunnen worden. Ook kwam er vanuit de gemeente Venlo een verzoek om de woningen tijdelijk in te zetten voor statushouders. Met het tijdelijk behoud van de woningen komen er voor zowel statushouders als voor Arcense starters meer sociale huurwoningen beschikbaar.

Omdat we uit veiligheidsoverwegingen de installaties en leidingen al uit de voormalige sloopwoningen hadden verwijderd, moeten we nog wat onderhoud plegen om ze weer verhuurklaar te maken. Vervolgens verhuren we de woningen opnieuw, onder Leegstandswet, nog voor 5 jaar. Directeur-bestuurder Frank van Engelen: β€œNa deze periode zijn de woningen echt op. Ze stonden immers niet voor niets op de lijst van te slopen woningen. Ze voldoen niet meer aan onze eisen. Ook een renovatie is hier financieel en technisch niet haalbaar.”

Ruimte maken op de woningmarkt
Na 5 jaar stromen zowel de statushouders als de starters door naar reguliere huurwoningen of koopwoningen. Op deze manier kan de tijdelijke extra vraag naar sociale huurwoningen door de toename van het aantal statushouders, gedeeltelijk opgevangen worden, zonder dat dit ten koste gaat van andere woningzoekenden. Wethouder Teeuwen: "Samen met de corporaties bekijken we hoe we de opvang van statushouders het beste kunnen organiseren, zonder dat er teveel verdringing op de woningmarkt ontstaat en andere woningzoekenden niet meer aan bod komen. De uitstel van de sloop In Arcen is een goed voorbeeld van een alternatieve aanpak. Daarnaast helpen we zo ook onze jongeren.”

Deze week wordt gestart met het verhuurklaar maken van de woningen, zodat deze eind dit jaar weer bewoond kunnen worden. De verhuring aan de Arcense jongeren willen we doen op basis van een interesselijst van Arcense jongeren. De gemeente levert de lijst van de te huisvesten statushouders.

Deel deze pagina