Tijdelijke invulling locatie Wal

Publicatiedatum: 01-06-2011

Aanstaande maandag start Woonwenz met het opknappen van de voormalige bouwlocatie aan de Wal in Arcen. Sinds kort prijkt op deze locatie ook een tijdelijk kunstwerk van Ruud van de Beele.

De locatie Wal wordt door de bewoners van Arcen ook wel het ‘Gat van Arcen’ genoemd. Dit jaar maakte Woonwenz bekend dat zij de bouwplannen van de voormalige Woningstichting Arcen en Velden voor deze locatie stopzet. Woonwenz is van mening dat het plan stedenbouwkundig niet past  bij het karakter van het dorp. Woonwenz gaat zich de komende tijd heroriënteren op een andere permanente invulling van het terrein.

Heroriëntatie kost tijd, maar Woonwenz realiseert zich dat “het gat van Arcen” zoals dat er nu uitziet, geen sierraad is voor het dorp. Daarom is besloten op korte termijn samen met omwonenden en andere betrokkenen na te denken over een tijdelijke invulling van het terrein. Vooruitlopend daarop gaat Woonwenz het terrein vast ontdoen van zwerfvuil en funderingsresten. Volgende week worden de bouwhekken weggehaald en vervangen door een netter hekwerk met poort. Ook wordt het terrein geëgaliseerd en ingezaaid.

Woonwenz heeft besloten deze werkzaamheden nu alvast uit te voeren, omdat er de afgelopen weken hard gewerkt is door kunstenaar Ruud van de Beele aan een project op het terrein. Van de Beele heeft met toestemming van Woonwenz een kunstwerk gerealiseerd op de locatie Wal en dit kunstwerk komt beter tot zijn recht op een nette bouwlocatie. Hoewel de gesprekken met omwonenden over een tijdelijke invulling nog moeten plaatsvinden, wilde Woonwenz de locatie toch vast een beter aanzien geven. Het kunstproject van Van de Beele sluit aan op een expositie van 29 mei t/m 10 juli in het Franz Pfannerhuis over kapellen en veldkruizen in de (Eu)regio. Naast het bezoeken van de tentoonstelling, kunnen belangstellenden een fietsroute volgen die voert langs de kruisen en kapellen. Ook het kunstwerk dat Ruud op de locatie Wal vervaardigt symboliseert een kapel, een punt van rust,  bezinning en inspiratie, en wordt in de fietsroute opgenomen.

Misschien inspireert de kapel ook Woonwenz bij de heroriëntatie op de invulling van de Wal. In elk geval is het kunstwerk en de verfraaiing van de bouwlocatie de eerste aanzet tot de voorlopige herinrichting van het terrein.

Voor meer info over de tentoonstelling zie de website www.franzpfannerhuis.nl.

Deel deze pagina