Topscore voor Woonwenz in jaarlijks corporatieonderzoek

Publicatiedatum: 15-10-2019

Zojuist ontvingen wij onze resultaten van de jaarlijkse Aedes-benchmark onder alle Nederlandse woningcorporaties. We zijn erg trots op onze mooie cijfers! We halen de hoogst haalbare totaalscore (A) op alle vier de velden Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid en Onderhoud.

Aedes benchmark
Vrijwel alle van de ruim 300 woningcorporaties in Nederland doen mee met het door branchevereniging Aedes uitgevoerde onderzoek. In de benchmark wordt ingezoomd op diverse prestatievelden, waaronder Huurdersoordeel en Bedrijfslasten en sinds enkele jaren ook Duurzaamheid en Onderhoud. De corporaties worden vervolgens onderling vergeleken waarna zij voor de prestatievelden een A, B of C notering krijgen. A is daarbij het hoogste. Waar we vorig jaar nog een gemiddelde B scoorden op Onderhoud en Huurdersoordeel, hebben we door hard werken nu ook op deze velden een A-score binnengehaald.

Huurdersoordeel
Het eerste onderwerp in de benchmark is voor Woonwenz een erg belangrijke, namelijk het oordeel van de huurder over de eigen corporatie. We hebben het afgelopen jaar fors ingezet op het verbeteren van onze dienstverlening naar onze huurders. Zo is het voor huurders makkelijker geworden om een schade of storing te melden, is er meer aandacht voor een goede service wanneer een huurder verhuist en is er nauw samengewerkt met aannemers om reparaties goed en snel uit te voeren. De inzet van onze medewerkers is door onze huurders beloond met een mooie A-notering.
Extra investeren in dienstverlening hoeft overigens niet persé te leiden tot hogere kosten. Onze bedrijfslasten zijn zo’n 13% lager dan het landelijk gemiddelde. Ook hier halen we een maximale score.

Duurzaamheid en onderhoud
Ook op de relatief nieuwe velden Duurzaamheid en Onderhoud behalen we de A-notering. We hebben de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen. Tot 2021 steken we 25 miljoen euro in het energiezuiniger maken van onze voorraad en plannen voor na die tijd zijn al in voorbereiding. We doen deze ingrepen standaard zonder huurverhoging voor de zittende huurder. We vinden dat onze huurder maximaal moet kunnen profiteren van de behaalde energiebesparing.
Onze ingrepen leiden niet alleen tot besparing op de woonlasten, maar ook tot meer wooncomfort. Dit zien we ook terug in de cijfers die we kregen voor het onderdeel Onderhoud. Naast de technische prestaties is hierin ook gekeken naar de woonkwaliteit die een huurder ervaart. Die is bij ons een flink stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. In tegenstelling tot de landelijke trend is de ervaren woonkwaliteit zelfs toegenomen. 

Verbeterpunten
Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook. Zo willen we ons de komende tijd sterk maken voor meer sociale huurwoningen. De vraag is groot en omdat we op termijn verouderde complexen moeten slopen, is het zaak om nu voldoende toekomstbestendige nieuwbouw te realiseren. We gaan dan ook actief op zoek naar meer bouwlocaties om de beschikbaarheid van onze voorraad te vergroten. Een ander aandachtspunt is het nog verder verbeteren van onze dienstverlening, zoals het bieden van meer contactmogelijkheden voor onze huurders.

Eind november maakt Aedes alle scores van de individuele corporaties bekend en wordt ook een sectorbeeld opgesteld.  

 

Deel deze pagina