Uitbreiding Venlo-Noord fase 2

Publicatiedatum: 31-03-2016

Door de grote belangstelling voor de reeds gerealiseerde nieuwbouwwoningen in Venlo-Noord fase 2 hebben we het plangebied verder onder de loep genomen. Besloten is om nog circa 30 grondgebonden huurwoningen bij te bouwen op de bouwlocatie aan de Pelsmakersstraat in Venlo-Noord. Mogelijk worden er in overleg met de ontwikkelaar ook nog koopwoningen gebouwd. De uitwerking van de plannen volgt in de komende maanden. De oplevering wordt verwacht in 2017.

Dit besluit is genomen om in de wijk Venlo-Noord voor de komende jaren aan de woningbehoefte te kunnen voldoen. De belangstelling voor het plangebied toonde in de afgelopen jaren mede aan, dat de woningbehoefte voor de wijk groter is dan verwacht. Niet alleen was er interesse vanuit de wijk, maar ook van elders uit de gemeente. Deze tendens biedt perspectief voor de wijkontwikkeling van Venlo-Noord.

Geïnteresseerd?
Belangrijk is dat geïnteresseerden voor mogelijke nieuwbouwplannen of huurwoningen ingeschreven staan bij Thuis in Limburg. De nieuwbouwhuurwoningen worden op termijn via dit woningtoewijzingsplatform, waar meerdere Limburgse woningcorporaties bij zijn aangesloten, toegewezen. Via het instellen van tipberichten, op de persoonlijke pagina, kan men op de hoogte blijven van nieuwe huurwoningen in het gebied waar men in geïnteresseerd is.

Plangebied Venlo-Noord fase 2
Vanaf 2013 zijn er in het kader van het de herstructurering in Venlo-Noord fase 2 elk jaar diverse huur- en koopwoningen, ten noorden van de Karbindersstraat, gebouwd. Begin 2016 zijn er in totaal 58 huurwoningen (levensloopbestendige - en eengezinswoningen) en 16 koopwoningen gerealiseerd op de locatie van de oude, reeds gesloopte, huurwoningen. Hiermee groeide deze wijk van aandachtswijk naar een prettige woonwijk met veel groen. Alle huurders die woonden in de oude huurwoningen, zijn in samenspraak gehuisvest in de nieuwe huurwoningen of elders in de gemeente Venlo.

Wijkontwikkeling Venlo-Noord
In de komende jaren wordt de wijk Venlo-Noord nog verder onderzocht, zodat de wijk vernieuwend en qua woonklimaat optimaal blijft. Op lange termijn zal de woningbehoefte niet zo groot zijn als nu en de komende jaren. Vandaar dat goed onderzocht wordt welk aanbod van woningen passend is voor nu en de markt van de toekomst. 

Deel deze pagina